Brandweer

Contactgegevens

E-loket

Via www.vlaamsbrabantwest.be kan u tussenkomst van de brandweer vragen voor:

 • wateroverlast
 • stormschade

Via het e-loket kan u ook een kazernebezoek aanvragen voor een groep of klas.

Het E-Loket kan enkel gebruikt worden voor niet-levensbedreigende of niet-dringende tussenkomsten. 

Samenstelling personeel van de brandweerpost

Brandweerzone Vlaams-Brabant West, post Londerzeel, is een gemengde brandweerdienst; het personeel bestaat uit beroepsmensen en uit vrijwilligers.

Taken brandweer

Verplichte taken: opgedragen door wetten en reglementen over brandbestrijding en brandvoorkoming:

 1. Brandbestrijding
 2. Brandpreventie
 3. Het gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of de privé-sector bij rampspoedige gebeurtenis
 4. Reddings- en beveiligingsopdrachten:
 • Het vervoer van en het zorgen verstrekken aan een verstikte of een drenkeling : de aanvoer van zuurstof. 
 • Interventie bij een ontploffing of een dreigende ontploffing. 
 • Bevrijding van een persoon die in een lift of in een andere gesloten ruimte is opgesloten. 
 • Ontzetting van een op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat). 
 • Bevrijding van een onder puin of onder afbraakmateriaal bedolven persoon. 
 • Bevrijding van een onder en/of ten gevolge van een ongeval in een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon. 
 • Ontzetting van een geëlektrocuteerde persoon. 
 • Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool). 
 • Bovenhalen van een persoon uit een put, een kanaal, een vijver enz. 
 • Verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat gevaar oplevert voor personen of goederen. 
 •  Bevrijding van een persoon die gekneld zit in een machine.
 • Leegpompen van een ondergelopen kelder waarbij de wateroverlast te wijten is aan een overstroming of een lek aan de waterleiding en waar het lek werd vastgesteld voor de waterteller van het ondergelopen gebouw.
 • Interventie in een gebouw waar schadelijke en/of gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen.
 • Interventie in een gebouw waar stoom is ontsnapt.
 • Interventie tengevolge een overhitte verwarmingsketel.
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen.
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
 • Interventie bij een overstroming of een ramp.
 • Het onschadelijk maken of de vernietiging (eventueel met medewerking van een imker) van wespen- en bijennesten of -zwermen die gevaar opleveren voor personen.
 • Het opsporen van een radioaktieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren en dit onder de voorwaarden die in gemeen overleg door de minister van binnenlandse zaken en de minister van volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 februari 1963 werden vastgesteld.
 • De neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
 • Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval.

Niet-verplichte taken

 1. Verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat geen onmiddellijk gevaar oplevert voor personen of goederen.
 2. Leegpompen van een ondergelopen gebouw waarbij de wateroverlast te wijten is aan een lek aan de waterleiding en waar het lek werd vastgesteld achter de waterteller van het ondergelopen gebouw.
 3. Het onschadelijk maken of de vernietiging van wespen/bijennesten/zwermen die geen onmiddellijk gevaar opleveren voor personen.
 4. Niet-dringend ziekenvervoer.
 5. Coördinerende functie bij het opstellen en updaten van rampenplannen van de gemeenten uit de gewestelijke groep.
 6. Het verzekeren van een brandwacht tijdens manifestaties met grote volkstoeloop.
 7. Het geven van brandweeronderricht en onderricht inzake eerste hulp bij ongevallen, voor zover het onderricht niet kan gegeven worden door het opleidingscentrum van de provincie (PIVO) of een particuliere firma.
 8. Het stutten van en/of het afdekken van beschadigde gebouwen.
 9. Het uitschakelen van branddetectieapparatuur bij loos alarm.
 10. Het controleren van hydranten en/of bluswatervoorraden.
 11. Het blussen van afvalverbranding.
 12. Het doorspuiten van een openbare riolering (enkel in uitzonderlijke omstandigheden).
 13. Het reinigen van een openbare weg na feestelijkheden.
 14. Het afzetten van een antidiefstalalarm.
 15. Assistentie bij opstellen evacuatieplan.
 16. Toezicht tijdens evacuatie-oefeningen. 

Brandpreventie

www.brandwonden.be

Deel deze pagina