Terrasvergunning - Inname openbaar domein

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Voorwaarden

De eigenaars of uitbaters van horecabedrijven kunnen van 1 april tot en met 30 september een
zomerterras (terras, terrasafsluiting, stoelen, banken, tafels en/of parasols) plaatsen. Deze terrassen
mogen door het publiek worden ingenomen :
 • de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag uiterlijk tot 1u ’s nachts
 • alle andere nachten uiterlijk tot 23u ‘s avonds
 
De eigenaars of uitbaters van horecabedrijven kunnen in het winterseizoen, lopende van 1 oktober tot en met 31 maart, een winterterras (terras, terrasafsluiting, stoelen, banken, tafels en/of parasols) plaatsen. Deze terrassen mogen door het publiek worden ingenomen :
 • de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag uiterlijk tot 24u ’s nachts
 • alle andere nachten uiterlijk tot 22u00 ‘s avonds
 
De toegelaten afmetingen worden bepaald in functie van de plaatselijke omstandigheden, zoals de openbare veiligheid, het voetgangersverkeer, de mogelijkheid om de straat te reinigen, het straatbeeld, enz.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
 • Alle voorwaarden vermeld in bijlage 7 van  het zonaal politiereglement

Hoe aanvragen

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • een plan op schaal met de nodige afmetingen en met de aanduidingen van alle voorwerpen die zullen geplaatst worden bijgevoegd te worden. Op dit plan worden bovendien alle hindernissen (stoepkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden, …) correct gesitueerd in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. 
 • Er worden 3 duidelijke kleurenfoto’s bijgevoegd die een goed beeld geven van de actuele toestand van het in te nemen openbaar domein.
 • een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden
 • voor permanente terrassen wordt ook een afschrift van de omgevingsvergunning bijgevoegd

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • via het online aanvraagformulier
 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Je moet je aanvraag minstens 2 maanden voor de plaatsing van het terras indienen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is bij een vergund terras vrijgesteld in het gemeentelijk retributiereglement.

Uitzonderingen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

 • Zonaal politiereglement

 • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

E-loket

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina