Leefloon

Elke persoon heeft recht om een menswaardig leven te leiden. Als dit voor jou niet mogelijk is en je voldoet aan de voorwaarden, kan je een leefloon krijgen. 

Als je van mening bent dat het voor jou niet mogelijk is om een menswaardig leven te leiden, kan je contact opnemen met de sociale dienst en hulp vragen. Een maatschappelijk werker zal je situatie bekijken en een sociaal onderzoek doen. Eventueel kan daaruit een toekenning voor een leefloon of maatschappelijke integratie voortkomen

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
 • je bent bereid om, samen met de maatschappelijk werker, doelstellingen voor de komende tijd te omschrijven en afspraken te maken.

Hoe aanvragen

 • Je neemt contact op met de sociale dienst en geeft aan dat je een vraag over leefloon hebt. 
 • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met je plannen om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek krijg je het doen om te weten of je in aanmerking komt voor een leefloon of maatschappelijke integratie. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het bijzonder comité voor de sociale dienst al dan niet beslissen of je effectief een leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”.  Deze persoon moet niet noodzakelijk je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.
  Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen. 

Het bedrag van het leefloon hangt af van de categorie waartoe je behoort.

 •  

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van de bestaansmiddelen, waaronder:
  • loonfiches van de laatste drie maanden
  • bankrekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • kinderbijslag: strookje of bankrekeninguittreksel
  • werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag
  • pensioen: strookje of bankrekeninguittreksel
  • ziektevergoeding: strookje of bankrekeninguittreksel
  • uitkering FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming, hulp aan derden
  • onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
 • bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • inschrijving VDAB als werkzoekende
 • beslissing RVA bij schorsing of uitsluiting werkloosheidsuitkering
 • klevertje mutualiteit
 • alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

E-loket

 • Ik zoek hulp bij de sociale dienst

  Formulier

Openingsuren & contact

Sociale dienst
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 21 70
Fax fax
02 892 21 59
e-mail
socialedienst@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 11 uur en 16 - 18 uur

Heb je hulp nodig van de sociale dienst? Vul het aanvraagformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

De sociale dienst werkt op afspraak. Maak een afspraak: 

 • via telefoon: 02 892 21 70
 • via e-mail: socialedienst@meise.be 
 • aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise tijdens de openingsuren
  • ma: 8u30 - 15u30
  • di: 8u30 - 19u
  • wo: 8u30 - 15u30
  • do: 8u30 - 15u30
  • vr: 8u30 - 12u

Deel deze pagina