Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kun je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen laten gelden.
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”.  Deze persoon moet niet noodzakelijk je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag van het leefloon hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van de bestaansmiddelen, waaronder:
  • loonfiches van de laatste drie maanden
  • bankrekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • kinderbijslag: strookje of bankrekeninguittreksel
  • werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag
  • pensioen: strookje of bankrekeninguittreksel
  • ziektevergoeding: strookje of bankrekeninguittreksel
  • uitkering FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming, hulp aan derden
  • onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
 • bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • inschrijving VDAB als werkzoekende
 • beslissing RVA bij schorsing of uitsluiting werkloosheidsuitkering
 • klevertje mutualiteit
 • alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

Openingsuren & contact

Sociale dienst
adres
Godshuisstraat 331861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 21 70
Fax fax
02 892 21 59
e-mail
socialedienst@ocmwmeise.be

Deel deze pagina