Reglement projectsubsidie voor het organiseren van een buurtfeest in navolging van de pop-up speelwijken Meise (GR 19/06/2023 en publicatie website 27/06/2023)

Je kan een subsidie ontvangen voor het organiseren van een buurtfeest na de pop-up speelwijken in de zomer van 2023.

Aanvraag

  • Doe je ten laatste 10 werkdagen voorafgaand aan het buurtfeest. 
  • Door je aanvraag in te dienen aanvaard je het reglement. 
  • De coördinatiegroep jeugd evalueert de aanvraag en beslist over de toekenning van de projectsubsidie 
  • Uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst brengen we je via mail op de hoogte van de beslissing. 

Uitbetaling

  • Als je aanvraag voor het organiseren van een buurtfeest in navolging van de pop-up speelwijken Meise goedgekeurd is, ontvang je de projectsubsidie ter waarde van 250 euro op het door jou opgegeven rekeningnummer.  

Controle

  • Binnen de zeven kalenderdagen na het buurtfeest bezorg je twee sfeerfoto’s die het kader en de maximale omvang van het feest weergeven via jeugd@meise.be. 
  • Het lokaal bestuur heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te controleren.  

E-loket

  • Aanvraagformulier subsidie buurtfeest na pop-up speelwijk 2024

    Formulier

Openingsuren & contact

Integratie en Inburgering
Tel.
02 892 20 28
e-mail
integratie@meise.be

Deel deze pagina