Vergunning voor het exploiteren van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer heb je een vergunning nodig.

Er bestaan verschillende soorten individueel bezoldigd personenvervoer: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

Er is sprake van een taxidienst of individueel bezoldigd personenvervoer als:

 • de klant de bestemming bepaalt
 • er geen vast traject is
 • er geen vaste haltes zijn
 • er maximaal 9 inzittenden zijn, inclusief de bestuurder.

Vergunning aanvragen

Vraag via Centaurus2020 je vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aan bij de bevoegde dienst bij je gemeente. Je kan de vergunning ook op papier aanvragen, zie bijlage onderaan deze pagina.

De vergunningsaanvraag van kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeente van de exploitatiezetel van de onderneming. Een vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 

Vul het aanvraagformulier in

Vul de aanvraag in via Centaurus2020. Je hebt de volgende documenten en gegevens nodig voor je aanvraag:

 • je gegevens als exploitant, waarbij je volgende 4 documenten toevoegt (als een rechtspersoon de vergunning aanvraagt, zijn die documenten nodig van elke gemandateerde):
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • uittreksel strafregister model 596.1-27, voor elke bestuurder én op naam van de rechtspersoon
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt).
 • de gegevens van je voertuig(en) en je apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van (groene of) witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag alleen voor voertuigen die alleen ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer: voorafgaande keuring is nodig, ook bij nieuwe voertuigen, daarna om de 6 maanden
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019.

Retributie

Voor elk vergund voertuig moet een jaarlijkse te indexeren retributie betaald worden:
 • Standaard tarief: € 350 (bedrag sinds 2019) + jaarlijkse indexering
 • Verminderd tarief: € 250 (bedrag sinds 2019) + jaarlijkse indexering:
  • tot 1 januari 2025: minstens ecoscore 74 (5 pl.) of 71 (5+ pl.) of 61 (minibus)
  • tot 1 januari 2030: zero emissie

Bestuurderspas

Sinds 1 juli 2020 is een bestuurderspas verplicht voor élke chauffeur die personenvervoer uitvoert.

 • De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • De kandidaat-bestuurder is gedomicilieerd in Meise.

Een bestuurderspas wordt uitgereikt voor een periode van 5 jaar en is geldig voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Termijnen bestuurderspas:

 • Je aanvraag komt binnen bij gemeente (digitaal of op papier - zie bijlage onderaan deze pagina)
 • De gemeente heeft 20 dagen om de gegevens na te kijken (vanaf de aanvraag volledig is)
 • Vergunning wordt uitgereikt binnen 45 dagen (vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is)

Overzicht verplichte documenten voor een bestuurderspas:

 • Identiteitskaart (kopie van voor- en achterzijde)
  • Belgische e-ID of EU-identiteitskaart of verblijfskaart A of F, ...
 • Rijbewijs B met geldige medische keuring (kopie van voor- en achterzijde)
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 - taxibestuurder
  • minder dan 3 maanden oud
  • Jaarlijks opnieuw recent uittreksel uit strafregister indienen
 • Bewijs taalkennis Nederlands
  • Schoolbewijs Nederlandstalig onderwijs
  • Attest cursus of uitlag taaltest taalniveau B1 richtgraad 2
  • Erewoordverklaring
 • Voor niet-Belgen: Toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België
 • Eventueel verklaring van werkgever van opleiding voor rolstoelvervoer

Afhalen en kostprijs

De bestuurderspas kan worden afgehaald na betaling. 
 • Kostprijs = 20 euro (bedrag sinds 2019 + jaarlijkse indexering)

Reglement

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
secretariaat@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 11.45 uur

Deel deze pagina