Machtiging voor de tijdelijke vervanging van een voertuig van een taxidienst of verhuurdienst

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer heb je een vergunning nodig.

Er bestaan verschillende soorten individueel bezoldigd personenvervoer: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

Er is sprake van een taxidienst of individueel bezoldigd personenvervoer als:

 • de klant de bestemming bepaalt
 • er geen vast traject is
 • er geen vaste haltes zijn
 • er maximaal 9 inzittenden zijn, inclusief de bestuurder.

Vergunning aanvragen

Vraag via Centaurus2020 je vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aan bij de bevoegde dienst bij je gemeente. Je kan de vergunning ook op papier aanvragen, zie bijlage onderaan deze pagina.

De vergunningsaanvraag van kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeente van de exploitatiezetel van de onderneming. Een vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 

Vul het aanvraagformulier in

Vul de aanvraag in via Centaurus2020. Je hebt de volgende documenten en gegevens nodig voor je aanvraag:

 • je gegevens als exploitant, waarbij je volgende 4 documenten toevoegt (als een rechtspersoon de vergunning aanvraagt, zijn die documenten nodig van elke gemandateerde):
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • uittreksel strafregister model 596.1-27, voor elke bestuurder én op naam van de rechtspersoon
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt).
 • de gegevens van je voertuig(en) en je apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van (groene of) witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag alleen voor voertuigen die alleen ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer: voorafgaande keuring is nodig, ook bij nieuwe voertuigen, daarna om de 6 maanden
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019.

Retributie

Voor elk vergund voertuig moet een jaarlijkse te indexeren retributie betaald worden:
 • Standaard tarief: € 350 (bedrag sinds 2019) + jaarlijkse indexering
 • Verminderd tarief: € 250 (bedrag sinds 2019) + jaarlijkse indexering:
  • tot 1 januari 2025: minstens ecoscore 74 (5 pl.) of 71 (5+ pl.) of 61 (minibus)
  • tot 1 januari 2030: zero emissie

Bestuurderspas

Sinds 1 juli 2020 is een bestuurderspas verplicht voor élke chauffeur die personenvervoer uitvoert.

 • De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • De kandidaat-bestuurder is gedomicilieerd in Meise.

Een bestuurderspas wordt uitgereikt voor een periode van 5 jaar en is geldig voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Termijnen bestuurderspas:

 • Je aanvraag komt binnen bij gemeente (digitaal of op papier - zie bijlage onderaan deze pagina)
 • De gemeente heeft 20 dagen om de gegevens na te kijken (vanaf de aanvraag volledig is)
 • Vergunning wordt uitgereikt binnen 45 dagen (vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is)

Overzicht verplichte documenten voor een bestuurderspas:

 • Identiteitskaart (kopie van voor- en achterzijde)
  • Belgische e-ID of EU-identiteitskaart of verblijfskaart A of F, ...
 • Rijbewijs B met geldige medische keuring (kopie van voor- en achterzijde)
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 - taxibestuurder
  • minder dan 3 maanden oud
  • Jaarlijks opnieuw recent uittreksel uit strafregister indienen
 • Bewijs taalkennis Nederlands
  • Schoolbewijs Nederlandstalig onderwijs
  • Attest cursus of uitlag taaltest taalniveau B1 richtgraad 2
  • Erewoordverklaring
 • Voor niet-Belgen: Toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België
 • Eventueel verklaring van werkgever van opleiding voor rolstoelvervoer

Afhalen en kostprijs

De bestuurderspas kan worden afgehaald na betaling. 
 • Kostprijs = 20 euro (bedrag sinds 2019 + jaarlijkse indexering)

Reglement

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen kunnen de toestemming krijgen voor een tijdelijke vervanging van een taxivoertuig of een verhuurvoertuig met bestuurder.

Voorwaarden

Een vergund voertuig kan tijdelijk vervangen worden wanneer het niet langer dienst kan doen door:

 • een ongeval
 • een ernstig technisch defect
 • brand
 • diefstal.

De uitbater mag een vervangingsvoertuig inzetten op voorwaarde dat dit ingeschreven is bij de gemeente. Het vervangingsvoertuig mag maximaal voor een periode van 3 maanden gebruikt worden.

Hoe aanvragen

U vult een aanvraagformulier tot machtiging van vervanging van een taxi- of verhuurvoertuig in. Dit formulier is te verkrijgen bij de gemeente.

Volgende bewijsstukken voegt u bij het aanvraagformulier toe:

 • bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade
 • bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd
 • een bewijs, afgeleverd door een erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als verhuurvoertuig of taxi.

Bij taxivoertuigen voegt u volgende bijkomende bewijsstukken toe:

 • een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer
 • één originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport
 • een kopie van het testrapport van de taxameter.

De gemeentelijke administratieve dienst reikt binnen de 2 werkdagen de vervangingskaart uit. Na afloop van de toegestane termijn van 3 maanden moet de exploitant binnen 2 werkdagen de vervangingskaart weer inleveren.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)
 • Aanvullende bepalingen uitgevaardigd door de gemeente of stad.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bestuursadministratie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina