Buurtscan De Vlieten en wijk Oppem

Lokaal bestuur Meise werkt de komende tijd hard aan ontmoeting en leefbaarheid in buurten De Vlieten en Oppem. Dit doen we aan de hand van een buurtanalyse en buurtwerking. We weten dat de wijken heel wat in hun mars hebben. Daarom willen we samen met bewoners op zoek gaan naar de verbeterpunten en kansen van de buurt. Is het fijn wonen in de buurt? Is het er veilig? Helpen bewoners elkaar?

Het project bestaat uit drie fases:

  1. In de eerste fase doen we een onderzoek in de buurt. Daarmee willen we te weten komen hoe bewoners vandaag naar de wijk kijken. Enerzijds nemen we een buurtenquête af bij de bewoners. Anderszijds interviewen we enkele sleutelfiguren uit de buurt.
  2. In de tweede fase organiseren we twee workshops, één in elke buurt. Daarin gaan we samen met buurtbewoners nadenken over de verbeterpunten en kansen van de buurt. We bepalen enkele actiepunten: zaken die bewoners zelf kunnen aanpakken, en zaken waarvoor hulp nodig is van de gemeente of andere partijen.
  3. Tot slot starten we buurtwerking op. Voortaan doet een werknemer van Groep INTRO dienst als aanspreekpunt in de buurt. Deze persoon zal dan ook mee met de buurt aan de slag gaan met de actiepunten uit de tweede fase.

Wie kan deelnemen aan de buurtanalyse?

In dit project zitten alle inwoners van De Vlieten op, alsook de inwoners van de Gudrunlaan en aansluitende straten in Oppem. Buurtbewoners die kunnen deelnemen, kreeg een uitnodiging voor de enquête in de brievenbus.

Stand van zaken

Momenteel zitten we in de eerste fase en nodigen we bewoners uit om de buurtenquête in te vullen. Daarmee willen we onderzoeken waarover ze wel of niet tevreden zijn.

  • Mensen: Hoe verloopt het sociale contact in de buurt?
  • Toegangen: Hoe toegankelijk is de buurt voor zowel bewoners als nieuwkomers?
  • Activiteiten en diensten: Welke voorzieningen zijn aanwezig in de buurt?
  • Ruimtes: Hoe leefbaar zijn de straten, pleinen, parken en huizen in de buurt?

Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners hieraan deelnemen. Neem dus zelf deel en vraag gezinsleden of huisgenoten de enquête ook in te vullen! Je hebt nog tot 15 november 2021 de kans!

Deel deze pagina