Gemachtigde opzichters

Veilig naar school met gemachtigde opzichters

Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Toch kiezen ouders ook heel vaak voor de auto omdat ze de schoolomgeving niet verkeersveilig genoeg vinden. Zo wordt de schoolomgeving nog onveiliger. Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht. Een vicieuze cirkel...

Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de schoolomgeving veel veiliger wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen de straat over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. De provincie Vlaams-Brabant zoekt daarom voortdurend kandidaat-gemachtigde opzichters.

Wat is een gemachtigd opzichter?

Een gemachtigd opzichter
 • is minstens 18 jaar.
 • zet zich vrijwillig in.
 • laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken.
 • geeft de nodige aanwijzingen aan andere weggebruikers of legt het verkeer stil, maar mag het verkeer niet regelen.
 • is herkenbaar aan
  • het reflecterend stopbordje C3 op steel.
  • de driekleuren armband met de naam van de gemeente erop om de linkerarm.
  • een fluojas.
 • wordt door de gemeente verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van zijn taak of op de weg van of naar de plaats waar hij die taak uitoefent.
 • vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes.
 • vormt een onderdeel van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.
 • geeft veel jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.

Wil je gemachtigd opzichter worden?

Je volgt dit opleidingstraject:
 1. Theorieopleiding in oktober van 3 uur (inschrijven vooraf verplicht via PIVO-website)
  • Plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan
  • Gedrag van bestuurders tegenover voetgangers
  • Signalisatie
  • In acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.
  • Gratis (inclusief materiaal) tijdens de jaarlijkse provinciale campagne.
  • Volg een theorieopleiding. De exacte data en locaties worden nog bekend gemaakt. 
 2. Praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer (door de lokale politie)
  • Oefenen van de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of het verkeer stilleggen.
  • De correcte inschatting van het verkeer in de praktijk oefenen.
  • Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen politie en de kandidaten gemachtigd opzichter.
 3. Officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter zal optreden.
  Heb je de opleiding tijdens de provinciale campagne gevolgd? Dan krijg je bovendien eenmalig een uitrusting (armband, fluohesje en stopbordje) van de provincie Vlaams-Brabant.

Contact

Marleen Van Nieuwenhove, PIVO, Tel. 02 456 89 23, marleen.vannieuwenhove@vlaamsbrabant.be

Deel deze pagina