Kadervorming

Vanaf 15 oktober 2015 is er een nieuwe regelgeving van kracht voor de animator- en hoofdanimatorvorming. 

(Hoofd)animatortraject

Een deelnemer schrijft zich in voor een heel traject. Dat betekent dat hij of zij eerst een vorming volgt, daarna stage doet bij een werking naar keuze.

Minimumleeftijd

Animator: de eerste dag van de vorming moet je 15 jaar zijn. 

Hoofdanimator: de eerste dag van de cursus moet je 16 jaar zijn en het attest animator op zak hebben of 100 uur ervaring hebben in het jeugdwerk. 

Duur van de vorming

Animatorvorming: 50 uur

Hoofdanimatorvorming; 50 uur

Duur van de stage

Animatorstage: 50 uur

Hoofdanimatorstage: 50 uur

Dit komt overeen met twee weken op het speelplein De Spin.

Trajectboekje

Gedurende het hele traject wordt er gebruik gemaakt van een trajectboekje. Zowel tijdens de vorming als tijdens de stage zal er een evaluatie gebeuren door de begeleiding en de deelnemer. Onmiddellijk na de stage wordt er beslist of de deelnemer geslaagd is of niet. 

mijnkadervorming.be

Op www.mijnkadervorming.be kan je een persoonlijk profiel aanmaken. Hier kun je het hele traject opvolgen en kun je ook je stageplaats registreren. Als je geslaagd bent, krijg je via dit systeem je digitaal attest. 

Subsidies voor kadervorming

Onder kadervorming wordt verstaan: de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstige verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.

Elke individuele aanvrager die op 01/09 van het aanvraagjaar tussen 15 en 30 jaar oud is, die actief lid is van een jeugdvereniging met hoofdzetel in Meise-Wolvertem of tenminste 10 dagen animator is op speelplein De Spin en die op datum van aanvraag voldoet aan de criteria, kan subsidies ontvangen voor kadervorming. 

Het volledige reglement kan je hieronder raadplegen.

Openingsuren & contact

Dienst jeugd
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 80
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
jeugd@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur

Deel deze pagina