Fietsnetwerk Vlaams Brabant

Op 1 oktober 2020 start Toerisme Vlaams-Brabant met werken aan het fietsnetwerk in de Groene Gordel. De bewegwijzering wordt volledig vernieuwd en er verschijnen nieuwe trajecten en knooppunten. In overleg met fietsers, vrijwilligers, gemeenten en andere wegbeheerders is niet alleen rekening gehouden met huidige fietsmogelijkheden, ook opportuniteiten en toekomstscenario’s zijn in rekening gebracht.

Dit resulteerde in een fijnmaziger fietsnetwerk met 120 km nieuwe en 85 km verbeterde trajecten dat dichter en beter aansluit op het Brussels Gewest. De thematisch bewegwijzerde fietslussen zijn in het fietsnetwerk geïntegreerd, zodat de 6-hoekige rood-witte borden kunnen weggenomen worden. Bovendien zijn heel wat gemeenten mee op de kar gesprongen om het rijcomfort en de fietsvriendelijkheid van bepaalde wegen langs het fietsnetwerk te verbeteren tegen het voorjaar 2021.

Deze vernieuwing van het fietsnetwerk was het moment om een nieuw type bewegwijzeringsbord in te voeren. Door te kiezen voor een volledig bedrukt bord en af te stappen van stickers, kunnen de onderhoudskosten de komende jaren naar beneden. Daarvoor moeten alle borden éénmalig vervangen worden. 

De werken zijn zeer ingrijpend. Het is de bedoeling om de hinder voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Daardoor worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Het fietsnetwerk wordt opgedeeld in 4 grote zones. Binnen een welbepaalde zone wordt het fietsnetwerk gedurende 1,5 maand aangepast en voorzien van nieuwe borden. Tijdens deze periode is het fietsnetwerk in die zone niet befietsbaar. Na deze periode wordt de zone terug vrijgegeven en gestart met een volgende zone. Het startschot wordt gegeven in het noordoosten van de Groene Gordel. De fasering van de werken gaat in tegenwijzerzin de Groene Gordel rond om eind maart 2021 in het zuidoosten te eindigen.

De kers op de taart van de vernieuwingsoperatie is een nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant, die vanaf het voorjaar 2021 bij de toeristische diensten en de boekhandels ligt.

Voor een laatste stand van zaken van de werken aan het fietsnetwerk kan je terecht op: www.toerismevlaamsbrabant.be/werkenfietsnetwerk

Openingsuren & contact

dienst Toerisme
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 82
e-mail
toerisme@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 11.45 uur en 17 - 19.15 uur

Deel deze pagina