Militiegetuigschrift en stamboekuittreksel

Mannelijke werknemers die hun legerdienst hebben verricht, hebben voor hun pensioendossier een stamboekuittreksel of militiegetuigschrift nodig.  Dat wordt aangevraagd bij en uitgereikt door de dienst personeelszaken van Defensie.  Het adres van deze dienst is onlangs gewijzigd.

De aanvraag voor het militiegetuigschrift-stamboekuittreksel voor het pensioendossier moet nu worden gericht aan:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA-E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel:02 441 83 28
Fax: 02 443 96 77
e-mail: dghr.hrgan@mil.be

Deel deze pagina