Opnameprocedure

Als je wenst opgenomen te worden in Residentie Van Horick, doe je een aanvraag om je in te schrijven op de wachtlijst.

Inschrijving wachtlijst

 • Je vult een aanvraagformulier in (zie onderaan). Hierop kleef je ook een vignet van de mutualiteit.
 • Je laat een Katz-schaal invullen door de huisarts. De Katz-schaal is maximum één maand oud.
 • Je bezorgt deze documenten:
- per post
OCMW Meise
t.a.v. de voorzitter, mevrouw Gerda Van den Brande
Godshuisstraat 33
1861 Meise
- per e-mail residentie@meise.be
- afgeven bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum
 • Je ontvangt een brief met de bevestiging van de inschrijvingsdatum en met de vermelding van de score van de Katzschaal. De inschrijvingsdatum is de datum waarop OCMW Meise de aanvraag ontvangen heeft.

Verschillende wachtlijsten

De inschrijving gebeurt conform het opnamebeleid zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van lokaal bestuur Meise: 
 • Personen vanaf de leeftijd van 70 jaar die nog zelfstandig kunnen wonen en die dus een O- of A-profiel hebben op de Katz-schaal, kunnen terecht in serviceflats Ter Wolven. 
 • Personen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, omwille van lichamelijke zorgbehoevendheid (B- of C-profiel op de Katzschaal) of met een psychogeriatrische problematiek zoals dementie, kunnen in het woonzorgcentrum, Residentie Van Horick, terecht.  
 • Personen die de volle leeftijd van 80 jaar bereikt hebben en een score op de KATZ-schaal hebben van O of A, kunnen zich inschrijven op de wachtlijst van woonzorgcentrum, Residentie Van Horick. 
Als je denkt dat de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner verhoogd is, kan je een nieuwe Katzschaal laten invullen door de huisarts en bezorg je deze aan de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.

Het opnamebeleid

Volgorde op de wachtlijst

De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van een puntenschaal die door de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum invult. De criteria voor deze puntenschaal zijn:
 • fysieke zorgbehoevendheid
 • psychische zorgbehoevendheid
 • leeftijd
 • woonplaats
 • wachttijd.

Wat gebeurt er als ik bovenaan de wachtlijst kom?

De maatschappelijk werker neemt contact op met de contactpersoon van de kandidaat-bewoner en brengt deze op de hoogte van de "bevroren" plaats op de wachtlijst. Dit betekent dat je steeds als eerste in aanmerking komt voor de opname, ook al zijn er tussen de bevriezing en het vrij komen van een gepaste kamer andere aanvragen die meer punten behalen. 

Openingsuren & contact

Woonzorgcentrum Residentie Van Horick
adres
Karel Baudewijnslaan 241861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 22 00
e-mail
residentie@meise.be

Deel deze pagina