Missie en visie van lokaal dienstencentrum De Spil

Missie en visie

Dienstencentrum De Spil wil aan alle inwoners van Meise, met focus op ouderen, zorgbehoevenden en nieuwkomers, een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bieden. Dit willen we doen door continu aandacht te hebben voor onderstaande zaken:

  • De Spil wil een ontmoetingscentrum zijn waar oude bekenden elkaar terug tegenkomen en waar nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.
  • De Spil wil letterlijk een "spil” vormen in de buurt waarrond heel wat te bewegen valt en waar mensen uit de buurt het gevoel hebben dat ze er altijd terechtkunnen en op heel wat uiteenlopende zaken geholpen kunnen worden.
  • De Spil wil een rijk gevuld aanbod van informatie, vorming, ontspanning en dienstverlening aanbieden, afgestemd op de noden van de gebruikers.

WAARDEN

Open

Samenwerking andere verenigingen

De Spil wil geen parallel aanbod bieden van wat de verenigingen aan activiteiten geven. We zijn er van overtuigd dat we door complementair te werken en door samen te werken en goed met elkaar te communiceren, leemtes kunnen vullen en het aanbod en mogelijkheden voor de inwoners in Meise kunnen verruimen.

Toegankelijk en laagdrempelig

De Spil wil toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen is welkom in het lokaal dienstencentrum, ongeacht de sociale achtergrond, de leeftijd, de geaardheid, de financiële mogelijkheden of de culturele eigenheid.

Het lokaal dienstencentrum is een open huis waar iedereen zo kan binnenkomen. De openingstijden zijn ruim en er zijn faciliteiten voor anders validen.

Communicatief

Gebruikersgericht

Het aanbod van de dienstverlening en de activiteiten moet afgestemd zijn op de noden van de gebruikers. Hiervoor is samenspraak met en inspraak van de gebruikers essentieel. Er zijn dan ook verschillende inspraakkanalen in de structuur aanwezig.

Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijke noden en behoeften centraal

Het aanbod van dienstverlening en activiteiten moet afgestemd zijn op maatschappelijke noden en behoeften. Hiervoor is een constante aandacht voor veranderingen noodzakelijk.

Eigentijds

De Spil wil eigentijds zijn. Dit uit zich in het aanbod van dienstverlening en activiteiten, maar ook in de accommodatie. We willen dan ook onze doelstellingen realiseren, rekening houdend met de hedendaagse evoluties. Bij het organiseren van onze activiteiten willen we een kennismaking met nieuwe technologieën en het hedendaagse culturele landschap bereiken.

Vrijwilligers

De Spil wil het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk promoten en ondersteunen. Dankzij het werk en de inzet van de vele vrijwilligers is het mogelijk dat De Spil heel ruime openingsuren en –dagen heeft. De inzet van onze vrijwilligers zorgt er mee voor dat we een ruim aanbod van activiteiten kunnen aanbieden.

Waardig

Respect

Alle medewerkers, vrijwilligers en gebruikers respecteren de filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging van anderen. Er is respect voor de eigenheid van alle gebruikers en medewerkers, iedereen is even welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, geaardheid of etniciteit.

Vrijwilligers en werknemers hebben in hun onderlinge relatie respect voor elkaars werk, zowel in de overeenkomsten als in de verschillen die er zijn, eigen aan het vrijwilligerswerk en aan het werknemersstatuut.

Openingsuren & contact

Dienstencentrum De Spil - administratie
adres
Godshuisstraat 331861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 21 80
Fax fax
02 892 21 59
e-mail
despil@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina