Protocol uitwisseling persoonsgegevens

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

Wat?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld een naam, adres of rijksregisternummer zijn. In zo'n protocol staat welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel, wat de genomen veiligheidsmaatregelen zijn,...

Openingsuren & contact

Integratie en Inburgering
Tel.
02 892 20 28
e-mail
integratie@meise.be

Deel deze pagina