Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is in eerste instantie een adviesraad voor het college van burgemeester en schepenen. Het college is verplicht om sommige dossiers eerst ter advies aan de jeugdraad voor te leggen. Op lange termijn betekent dit, in samenwerking met de jeugddienst, de uitwerking van een jeugdwerkbeleidsplan en een jeugdruimteplan.

Door deze adviesfunctie zijn er ook jongeren actief in o.a. de milieuraad, de cultuurraad, de GROS en de algemene vergadering van het Cultureel Web.

Hiernaast vervult de jeugdraad ook een belangrijke functie in de steun aan de verschillende jeugdverenigingen: zowel de jeugdbewegingen als de jeugdhuizen.

Enkele doelstellingen: logistieke en financiële steun regelen, verbeteren van de communicatie, oplossen van problemen en de verschillende initiatieven kenbaar maken.

De jeugdraad vergadert tweemaandelijks en probeert deze vergaderingen zo open en vlot mogelijk te houden. 

De verslagen van de vergaderingen kan je rechts bovenaan bij 'Agenda en notulen' vinden. 

Openingsuren & contact

Tel.
02 892 20 80
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
jeugd@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina