Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's. De 25 gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad vergadert doorgaans de derde maandag van de maand om 20u in de Raadszaal van het Administratief Centrum (Tramlaan 8, 1861 Meise). Iedereen die wil, mag de openbare zitting bijwonen. 

Inwoners van Meise kunnen voor de zitting van de gemeenteraad gedurende vijf minuten hun mening over een punt van gemeentelijk belang uiteenzetten aan de gemeenteraadsleden. Hiervoor richt je minstens 24 uren voor de zitting van de gemeenteraad een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.

Je kan de notulen van de zittingen raadplegen op de website. De notulen van de zittingen voor 2015 kan je opvragen bij het secretariaat. Je kan de notulen van de zittingen thuis ontvangen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. Een jaarabonnement kost 12,40 euro.
 

Openingsuren & contact

Tel tel
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
secretariaat@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur