Sportraad

De sportraad

  • adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over alle sportaangelegenheden. 
  • stelt jaarlijks een een voorstel tot subsidiëring van de sportverenigingen op. 
  • werkt actief mee aan het sportleven en het sportbeleid in Meise
  • verleent logistieke steun aan de verenigingen en coördineert en promoot de gemeentelijke sportactiviteiten. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de schepen voor de Sport, de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van beheer voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.

Maken deel uit van het dagelijks bestuur: 

Voorzitter:
Cees Boer
Pelgrimsweg 1, 1860 Meise

Ondervoorzitter:
Frank Roobaert
Mankevosstraat 1, 1860 Meise

Secretaris:
Wim Van Assche
Lindenlaan 2, 1861 Wolvertem

Penningmeester:
Pascal vanderrasieren
Breemweg 22, 1861 Wolvertem.

Openingsuren & contact

adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel tel
02 892 20 85
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
sport@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten