Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt aanvragen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening op basis van een onderzoek gevoerd door een maatschappelijk werker.
 
De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn niet openbaar.