Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft als doel het bevorderen van een beleid inzake kinderopvang voor de gemeente Meise.

Het LOK Meise geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:

  1. Bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
  2. Over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen; met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
  3. Met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.