Klimaatactieplan Meise

Op deze pagina vind je alle informatie rond het klimaatactieplan. Een eerste ontwerp, een korte samenvatting, achtergrondinformatie, ...

We hebben duidelijke doelstellingen die we maximaal willen bereiken tegen 2030:

  • Klimaatmitigatie (het voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van
    broeikasgassen te verminderen): Een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 40 percent tegen 2030 ten opzichte van 2011. Dit door energie te besparen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • Klimaatadaptatie: Verschillende maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.
  • Op lange termijn wil Meise klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn.

Wat vind jij?

Wat vind jij van dit ontwerp? Ziet er goed uit, kan beter of heb je zelf nog goede toevoegingen? Laat het ons zeker weten via dit formulier

E-loket

  • Formulier: opmerkingen ontwerp klimaatactieplan

    Formulier