Speelplein De Spin

Schrijf je in voor speelplein De Spin

Tijdens de schoolvakanties organiseert lokaal bestuur Meise vakantiespeelpleinen. 

Deze gaan door in de lokalen van De Spin, De Biest 8, 1861 Meise, 02 269 17 33. 

Inschrijvingen De Spin

Inschrijven kan via de online webshop. Hier kan je je kind inschrijven voor het speelplein en onmiddellijk betalen. 

Bewijsdocumenten nodig bij inschrijving:

Voor niet-inwoners van Meise: Niet-inwoners van Meise worden enkel toegelaten wanneer de kinderen school lopen in Meise of wanneer 1 van de ouders werkt voor het gemeentebestuur van Meise. Vermeld duidelijk naar welke school je kind gaat en voeg een attest als bewijsstuk toe aan het inschrijvingsformulier (elk jaar opnieuw).

Als de bewijsstukken verschillen van de informatie verstrekt door de individuele fiche, wordt de inschrijving nietig verklaard.

E-loket