Infokrant

Tien keer per jaar verschijnt de Infokrant Meise in de bus bij alle inwoners van de gemeente. 

Via de Infokrant informeert de gemeente haar inwoners over de initiatieven van de lokale en zo nodig hogere overheid. 

De Uitbijlage zit telkens als middenkatern in de Infokrant. Hierin verschijnen alle activiteiten die in Meise plaatsvinden en die ingegeven zijn op de website van UiTdatabank.