Burgemeestersconvenant

Op 13 mei 2014 ondertekende Meise het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert het zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen.

Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. 

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU.