Conformiteitsattest

Wat?

De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen. Het vormt geen huurvergunning en hoeft niet verplicht aangevraagd te worden. Na een besluit van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid kan een huurwoning opnieuw verhuurd worden mits het verkrijgen van een conformiteitsattest.

De geldigheid van het conformiteitsattest bedraagt 10 jaar. Worden minstens 3 punten of meer voor vocht vastgesteld en het totaal van het onderzoek bedraagt minder dan 15 strafpunten, wordt de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt tot 5 jaar.

Procedure

Aan het conformiteitsattest gaat een onderzoek vooraf, dit onderzoek gebeurt aan de hand van een technisch verslag door de technisch adviseur van het intergemeentelijke samenwerkingsverband waar de gemeente deel van uitmaakt.

Aanvragen

Je moet een conformiteitsattest schriftelijk aanvragen t.a.v. de burgemeester. Een aanvraag tot ophef van een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarheid geldt als aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest.

Betalen

Een conformiteitsattest kost 62,50 euro. 

Openingsuren & contact

Woonconsulent
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
0491 61 26 21
e-mail
jana.scheerlinck@3wplus.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Je kan enkel op afspraak terecht bij de Woonconsulent via jana.scheerlinck@3wplus.be of 02 892 20 58.

Op volgende momenten is de Woonconsulent aanwezig in Meise en kan je een afspraak maken:

  • di 9u - 13u en 14u30 - 19u30
  • do: 8u - 13u
  • vrij: 8u - 13u

Deel deze pagina