PWA Meise vzw

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Het PWA heeft ook een informatieve taak. Het geeft informatie over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en helpt bij het zoeken naar een job. 

Daarnaast biedt het PWA ook opleidingen aan die nuttig zijn bij het zoeken naar een job. 

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de 6de staatshervorming de bevoegdheid voor de PWA-regeling overgedragen aan het Vlaams Gewest. Het PWA blijft op grond vanr artikel 94, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, belast met de uitvoering van zijn taken tot op het tijdstip waarop het Gewest zijn rol zal wijzigen.

PWA-medewerkers

Een PWA-medewerker mag 45 of 70 uur per maand werken (afhankelijk van de activiteit) en zonder verlies van uitkering. Hierbij ontvangt hij 4,10 euro per uur bovenop de uitkering. 

Mogelijke PWA-taken

  • onderhouden van tuinen
  • kleine klusjes uitvoeren in en om de woning
  • op zieke kinderen passen
  • hulp bieden bij bij administratieve problemen

Een beroep doen op een PWA-medewerker

Lokale overheden, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwers, privépersonen, en organisaties die geen winst nastreven kunnen een beroep doen op het PWA. 

Een PWA-medewerker in dienst nemen kost 7,45 euro per uur (cheques met een fiscaal voordeel) en een verplaatsingsvergoeding van 0,34 euro per kilometer. 

Contact

Het PWA-kantoor van Meise is gesloten.

In dringende gevallen kan Jan Corbeel, PWA-beambte in Wemmel, gecontacteerd worden per telefoon (02 462 06 65, enkel op maandag of dinsdag) of per mail (pwa@wemmel.be).