Klachtenmeldpunt

Wie niet tevreden is over de werking van een gemeentelijke dienst kan terecht bij een centraal klachtenmeldpunt. Sinds april registreert de gemeente elke klacht en volgt de klachtencoördinator ze op.

Wat is het doel van de klachtenprocedure?

Het gemeentedecreet verplicht elke gemeente om een systeem te hebben om klachten te behandelen.
Klachten worden door het bestuur beschouwd als een bron van concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van de dienstverlening in onze gemeente. We beschouwen klachten als een waardevol instrument om feedback van de burger te verzamelen en om onze dienstverlening nog meer klantgericht en kwaliteitsvol te maken.

Wat is een klacht?

Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen van de burger over het (niet-) functioneren van een gemeentelijke dienst.

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • het foutief uitvoeren van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Wat is geen klacht?

Anonieme klachten worden niet behandeld. Het klachtensysteem is niet bedoeld voor vragen om informatie, meldingen over slechte signalisatie, wegenwerken of defecte verlichtingspalen, noch voor beleidsvragen of klachten van personeelsleden over de eigen werksituatie.

Hoe bezorg je een klacht?

Een klacht wordt schriftelijk bezorgd:
- Via e-mail: secretariaat@meise.be

- Per brief:
gemeente Meise
t.a.v. de klachtenbehandelaar
Tramlaan 8
1861 Meise

 

Openingsuren & contact

Dienst secretariaat
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 05 (secretariaat)
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
secretariaat@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur