Wegenwerken en hinder

Werken

 • Alle werken van Eandis in je gemeente de startdatum en de duur van de werken kan je hier volgen. 
 • Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Brussegem’ in Merchtem en Meise. Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Vollickstraat, de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

  Lees er hier alles over.

 • Vanaf maandag 23 april 2018 start de volgende fase van de werken in de Kardinaal Sterckxlaan. Het eerste deel van deze fase loopt vanaf de Gudrunlaan tot en met de Strooistraat. De rioleringswerken schuiven vanaf de Gudrunlaan richting de Strooistraat op.

  Lokaal verkeer kan via Brussegem tot aan de Gudrunlaan rijden. Tussen de Gundrunlaan en de Vijlststraat zullen er wel nog activiteiten zijn. Verminder dus je snelheid en rijd voorzichtig binnen deze werfzone.
  De bewoners die binnen de werkzone wonen (Kardinaalsterckxlaan 36 – 64) moeten binnen de werkuren (6u – 17u) buiten de werkzone te parkeren.

 • Vanaf 19 maart tot vermoedelijk eind augustus voert De Watergroep werken uit in de Ossegemstraat. In een eerste fase zal er gewerkt worden in de zone tussen nr. 19 en de Hoekstraat. De tweede en grootste fase zal plaatsvinden tussen de Hoekstraat en nr. 161 (pare en onpare zijde). De nieuwe leidingen zullen op de meeste plaatsen aangelegd worden in het fietspad, waar nodig in de rijbaan. Na aanleg van de leiding volgt de herstelling van het wegdek in oorspronkelijke staat. Hierna zullen er plaatselijk nog werkputten gemaakt worden voor de overnames van de huishoudelijke aftakkingen. Tijdens deze werken zal een volledige rijstrook ingenomen worden. Het verkeer wordt door middel van verkeerslichten toegelaten in beide richtingen.

 • De voetgangersbrug over de A12 ter hoogte van de Sint-Annastraat is afgesloten vanaf 16 mei 2018 wegens renovatiewerken. De werken zullen ongeveer een maand duren.

 • De Limbosweg is afgesloten tot 13 augustus 2018 wegens bouwwerken. Voor de duur van de werken in de Limbosweg worden er in de de Beauffortstraat en de Brusselsesteenweg (deel achter de kerk) bijkomende maatregelen genomen op zaterdag tijdens de markt:
  • In de de Beauffortstraat worden de oorspronkelijke paaltjes teruggeplaatst t.h.v. de Brusselsesteenweg. Bestuurders dienen zich te houden aan de verkeersregels en het bestaande verkeersbord F45 (doodlopend) t.h.v. de Boechtstraat te respecteren. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.
  • De Brusselsesteenweg (achter de kerk) wordt afgesloten net na het pleintje (parkeren op het pleintje blijft mogelijk) en er wordt parkeerverbod ingevoerd op de parkeerstroken tussen de parking en Huis Callebaut.
 • Vanaf maandag 28 mei is de Smisstraat in Wolvertem afgesloten voor het verkeer wegens rioleringswerken. Volg zoveel mogelijk de ringweg. Voor wie in het centrum van Wolvertem moet zijn, is er een omleiding voorzien. 

 • Op 21 juni zijn er werken in de Hoogstraat. De Hoogstraat wordt afgesloten tussen het kruispunt met de Berkenlaan en het kruispunt met de Karel Baudewijnslaan. Er is een omleiding voorzien via de Karel Baudewijnslaan - Lindenlaan - Berkenlaan. In deze straten geldt een parkeerverbod. 

Evenementen

 • Op zaterdag 16 juni gaat de jaarmarkt door aan het Administratief Centrum in Wolvertem. 

 • De wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK worden uitgezonden op een groot scherm op het Oudstrijdersplein in Meise-centrum. De straten er rond worden afgesloten. 

 • Op vrijdag 22 juni vindt de Avondmarkt plaats in het centrum van Wolvertem. De invalswegen naar het centrum van Wolvertem worden afgesloten vanaf 14u30. In verschillende straten geldt een parkeerverbod. 

Permanente wijzigingen

 • In de ’s Herenweg wordt het parkeerverbod ter hoogte van IJssalon Brixius opgeheven.
 • In de losweg t.h.v. Breemweg 25 wordt een verbod voor gemotoriseerde voertuigen ingevoerd, met uitzondering van landbouwvoertuigen.
 • In de Wilgenlaan, op de parkeerstrook valk voor de rotonde, worden de eerste 20 meter voorbehouden enkel voor personenwagen, zodat het zicht op het nieuwe informatie-led-scherm niet belemmerd wordt door geparkeerde vrachtwagens. 
 • Aan het Gemeenteplein in Wolvertem worden drie plaatsen voor personen met een beperking voorbehouden. 
 • Op de Nieuwelaan ter hoogte van de ingang Plantentuin zullen naast de reeds bestaande parkeerplaatsen twee extra parkeerplaatsen voorbehouden worden voor mindervaliden. 
 • In de Mankevosstraat ter hoogte van de Zes Wegskes wordt een tractorsluis geïntstalleerd ter vervanging van de paaltjes. 
 • Het parkeerverbod tegenover de inrit van de woning Oppemstraat 134 wordt opgeheven. 
 • In de Tramlaan tussen Moerhof en de Wilgenlaan wordt alternerend parkeren ingevoerd. 
 • Aan de Sintemaartenschool in Meise-centrum worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komt een fietsenstalling in de Bouchoutlaan ter hoogte van de schooltoegang waar fietsers kortstondig hun fiets mogen plaatsen. Er komt een kusje- en wegzone in de Bouchoutlaan. 
 • Op de Merchtemsesteenweg wordt een inhaalverbod ingevoerd tussen de Driesstraat en Raiglet Moto (ongeveer 90m na de Meuzegemstraat). 
 • In de Jacob Jordaensweg worden paaltjes geplaatst. De paaltjes worden zo geplaatst dat rolstoelen en buggy's door kunnen, maar dat de toegang voor personenvoertuigen versperd is.
 • Op de Kapelberg wordt ter vervanging van de paaltjes een tractorsluis geplaatst.
 • In de Nieuwenrodestraat wordt een grensoverschrijdende zone 50 ingevoerd in samenspraak met de gemeente Kapelle- o/d Bos.
 • In de Meusegemstraat wordt het einde van de zone 50 en begin van de zone 70 verplaatst vanaf huisnummer 8 naar het begin van de Merchtemsesteenweg.
 • In de Merchtemsesteenweg, op de parking t.h.v. jeugdhuis ’t Sloefke wordt een permanent parkeerverbod ingevoerd aan de pompdeksels van Aquafin, zodat de pompen bereikbaar blijven.
 • De voorrangsregeling op het kruispunt van de Plasstraat en de Oude Vilvoordsebaan wordt gewijzigd van een kruispunt met voorrang van rechts (voorrang Oude Vilvoordsebaan op de Plasstraat) naar een voorrang van de Plasstraat op het verkeer komende uit de Oude Vilvoordsebaan. 
 • Er wordt een een zone met tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in het centrum van Wolvertem: met name in:
  - de Hoogstraat
  - de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein
  - de Smisstraat
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem-centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er is een omleidingsweg voor het vrachtverkeer in beide richtingen voorzien: via de grote omleiding Driesstraat - Verbindingsweg - Ossegemstraat . Vrachtverkeer komende van de Nieuwelaan en de A12 wordt geleid via Vilvoordsesteenweg. Voor Merchtem via de Ossegemstraat. Voor Kap/ o/d Bos en Nieuwenrode via de Kapellelaan. 
 • Het eenrichtingsverkeer in de Meusegemstraat, in het wegje tussen de kerk en de Linthoutseweg wordt verplaatst tot net na de nabijgelegen parkeerplaatsen aan het kerkhof van Meuzegem. Zo is de parking langs beide richtingen bereikbaar. 
 • Er wordt een zone 30 ingevoerd in volgende straten :
  - Hoogstraat vanaf het kruispunt met de Wilgenlaan
  - het Gemeenteplein -De Smisstraat t/3
  - de Merchtemsesteenweg vanaf het kruispunt met de Driesstraat
  - de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Tramlaan
  - de Oppemstraat vanaf kruispunt met de Klepperstraat
  - de Heidestraat
  - het binnengebied met enkel woonfunctie van Wolvertem centrum, afgebakend door de Driesstraat (50 km/u), Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Smisstraat.
  Er worden twee wegvernauwingen geplaatst
  - in Hoogstraat ter hoogte van de ingang van de Fusieschool
  - in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van de strook tussen de Driesstraat en de ALDI.
  Bij deze wegvernauwingen wordt een voorrangsregel ingevoerd zodat het verkeer dat het centrum verlaat voorrang heeft tov het verkeer dat het centrum binnenkom
 • Op de Tramlaan, ter hoogte van de parking van het oude tramstation, wordt een oversteekplaats aangelegd.
 • In Smalhof wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de zijde van de woningen.
 • In Papenkoren wordt een parkeerverbod ingevoerd tijdens de schooluren.

 

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel tel
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur