Kinderopvang aanbieden

!Opgelet! Er is een verschil tussen opportuniteitsadvies en een advies naar aanleiding van een uitbereidingsronde.

Afhankelijk van de situatie waarvoor je als kinderopvangaanbieder een advies vraagt, moet je de juiste procedure volgen en worden de bijhorende criteria beoordeeld door lokaal bestuur Meise. Hieronder lees je meer informatie.

Groepsopvang starten, verhuizen of uitbreiden

Wil je een nieuwe groepsopvang starten, een bestaande locatie verhuizen of aanzienlijk uitbreiden? Dan moet je een opportuniteitsadvies aanvragen. Onderaan deze pagina vind je de procedure en criteria die lokaal bestuur Meise hanteert voor het opmaken van een opportuniteitsadvies alsook het aanvraagformulier.

Uitbreidingsrondes kinderopvang baby’s en peuters  

Advies naar aanleiding van een uitbereidingsronde kan enkel op het moment dat Opgroeien een oproep lanceert en is voor (toekomstige) opvanginitiatieven die voldoen aan de voorwaarden die opgelegd worden in de oproep.

Om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is, maakt de Vlaamse Regering regelmatig bijkomende middelen vrij. Soms gaan deze middelen naar nieuwe plaatsen aan inkomenstarief voor kinderopvang, soms naar een omzetting van bestaande plaatsen naar een hoger subsidieniveau. Er zijn ook uitbreidingsrondes voor dringende opvangplaatsen, plaatsen met ruime openingsuren, … Wanneer de Vlaamse Regering hiervoor geld vrijmaakt, lanceert Agentschap Opgroeien een oproep.

(Toekomstige) organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen.

Met het aanvraagformulier onderaan deze pagina moeten (toekomstige) organisatoren van kinderopvang hun aanvraag ook aan het lokaal bestuur bezorgen.  

Lokaal bestuur Meise stelde een aantal criteria op waaraan de ingediende dossiers onderworpen worden. De criteria worden objectief en volgens een vastgelegde procedure herleid tot een advies en of score. De criteria en procedure vind je ook onderaan deze pagina bij 'Downloads'.

Deel deze pagina