Toekennen huisnummer

Toekenning

Het college kent huisnummers toe aan gebouwen en is als enige bevoegd om adressen toe te kennen. Je mag dus niet aan je woning, appartement of bedrijf zelf een huisnummer toekennen.

Gebouwen die oorspronkelijk een eengezinswoning waren en waarin door verbouwingswerken aparte woongelegenheden werden gecreëerd zonder de nodige vergunningen, blijven beschouwd als een eengezinswoning en hebben slechts 1 huisnummer zonder bijkomende busnummers. Er kunnen enkel bijkomende busnummers worden toegekend wanneer kan bewezen worden, aan de hand van foto’s, vergunningen, verklaringen,… dat de eerste bewoning van de appartementen van voor 1 mei 2000 was en er geen werken aan te pas kwamen waarvoor een vergunning vereist was.

Bijgebouwen worden niet afzonderlijk genummerd.

Duidelijke aanduiding huisnummer

Alle door het college toegekende huisnummers moeten duidelijk en zichtbaar zijn aangebracht op de adresseerbare gebouwen of hun toegangen, zodat het nummer zichtbaar is vanaf de openbare, uitgeruste weg. Als een adresseerbaar gebouw niet langs de openbare, uitgeruste weg gelegen is, dan moet er zichtbaar een huisnummer worden aangebracht op de hoofdtoegang die uitgeeft op de openbare, uitgeruste weg.

In geval van nood redt een goed zichtbaar en correct aangebracht huisnummer levens. De minuten of seconden die de huisarts, de ambulanciers of brandweerlui vaak 's nachts of bij slecht weer winnen, kunnen het verschil maken tussen leven en dood.

Zorg dat huisnummers en busnummers duidelijk zichtbaar aangeplakt zijn!

Wijziging

Nummers van huizen en gebouwen mogen niet gewijzigd of verwijderd worden zonder voorafgaande goedkeuring van het college of gemachtigde ambtenaar.

Hernummering

Als er te weinig beschikbare huisnummers zijn, kan er een hernummering gebeuren van een (gedeelte van een) straat.

Nieuw huisnummerbordje

Een huisnummerbordje nodig of is het bordje met het huisnummer van de gevel gevallen? Vraag een nieuw exemplaar aan bij de dienst burgerzaken met een e-mailbericht naar bevolking@meise.be

E-loket

  • Formulier aanvragen, wijzigen of schrappen huisnummer

    Formulier

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina