Vergunningsdossiers raadplegen via het inzageloket

Via het Inzageloket kan je omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. 

Het Inzageloket biedt eigenlijk een stukje inkijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kan een aanvrager een dossier indienen en vervolgens zijn of haar procedure opvolgen. In het Omgevingsloket kan je normaal geen aanvragen van anderen raadplegen. Maar met het Inzageloket kan dat dus wel tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode. Vanaf de start van het Omgevingsloket in 2018 kwamen er vragen om de gegevens uit een vergunningsaanvraag zo veel mogelijk digitaal ter beschikking te stellen. Het huidige ‘publiek loket’ was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. Mensen moesten zich vaak nog  naar het gemeentehuis begeven om een project te raadplegen. Nu kan het gewoon digitaal. De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij de gemeente blijft uiteraard bestaan. 

Inzageloket

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina