Ambulante activiteit op het openbaar domein buiten de openbare markt

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet je een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij Lokaal bestuur Meise.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe een standplaats voor een ambulante activiteit buiten de openbare markt aanvragen?

Je dient je kandidatuur minstens een maand vooraf in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan de aanvraag indienen:

 • via het aanvraagformulier
 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan het lokaal bestuur Meise t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De kostprijs voor inname van een standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement

Regelgeving

Meer info

Organisatie van ambulante activiteiten | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

E-loket

 • Aanvraagformulier voor een standplaats ambulante activiteit buiten de openbare markt

  Formulier

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur

Deel deze pagina