Vaste standplaats op de openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan je hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst lokale economie. Als kandidaat aanvrager word je, mits je over de nodige documenten beschikt, in een openbaar register geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor je je ook kandidaat kan stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij Lokaal bestuur Meise.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe een vaste standplaats aanvragen?

Je dient je kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan de aanvraag indienen:

 • via het aanvraagformulier
 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Je aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het openbaar register. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag tot opname in het openbaar register is gratis. De kostprijs voor het abonnement met vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings-/retributiereglement.

Regelgeving

Geldigheidsduur

Abonnement

De abonnementen worden toegekend voor de duur van zes maanden. De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.

Opname in wachtregister

De kandidaturen blijven één jaar in het openbaar register staan. Jaarlijks moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

E-loket

 • Aanvraagformulier voor een vaste standplaats (abonnement) op de wekelijkse markt

  Formulier

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur

Deel deze pagina