Afwijking verplichte sluitingsuren

Als handelaar moet je je houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Handelszaken, behoudens uitzonderingen, moeten sluiten:

 • voor 5 uur en na 20 uur
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven..

Voor nachtwinkels liggen de sluitingsuren anders. Deze zijn bepaald door een gemeentelijk reglement. Nachtwinkels mogen in Meise slechts geopend zijn van 18u ’s avonds tot 1u ’s morgens. Laden en lossen aan nachtwinkels is verboden tussen 20u ’s avonds en 7u ’s morgens. 

Het lokaal bestuur kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan

Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen bij lokaal bestuur Meise.

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren.

Volgende afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden reeds toegestaan in 2024:

Er wordt een afwijking van het sluitingsuur toegestaan tijdens de volgende periodes, mits het maximum van 15 keer niet wordt overschreden. Tijdens deze periodes hebben handelaars de mogelijkheid om tot 22 uur open te blijven.

 • 1 januari – 7 januari 2024 (eerste week van de soldenperiode)
 • 20 mei - 26 mei 2024 (Beiaardfeesten)
 • 17 juni - 23 juni 2024 (Avondmarkt)
 • 1 juli - 7 juli 2024 (eerste week van de soldenperiode en feestweek Vlaanderen feest)
 • 30 september - 6 oktober 2024 (weekend van de klant)
 • 9 december - 15 december 2024 (eindejaarsperiode)
 • 16 december – 22 december 2024 (eindejaarsperiode)
 • 23 december – 29 december 2024 (eindejaarsperiode

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 15)

E-loket

 • Aanvraag afwijking verplichte sluitingsuren

  Formulier

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina