Werkingssubsidie sportverenigingen 2021 - 2022

Wat

Sportverenigingen van Meise kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor de werking van het voorbije sportseizoen.

Voorwaarden

Sportverenigingen die sportieve activiteiten organiseren op het grondgebied van Meise kunnen subsidies aanvragen indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minstens 30% van het totale ledenaantal woont in Meise
 • de sportvereniging is opgenomen bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 • de sportvereniging is erkend door de gemeente Meise
 • de maatschappelijke zetel van de sportclub is gevestigd in Meise
 • de leden zijn verzekerd

Hoe

De aanvragen gebeuren via onderstaand formulier. De aanvraag bevat de gegevens van het sportseizoen vanaf 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2022.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2022. Dit kan door de ingevulde formulieren en bewijsstukken te bezorgen via mail naar sport@meise.be of door afgifte van een schriftelijke versie op de gemeentelijke sportdienst. Sportclubs die laattijdig een dossier binnenbrengen, kunnen geen aanspraak maken op subsidies.

Elke sportvereniging moet zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de gemeente. Als blijkt dat de sportvereniging onjuiste gegevens verstrekt, zal de sportclub de subsidies gedeeltelijk verliezen.

Bij ontvangst van dit formulier volgt een berekening van punten per beleidsprioriteit.

Elke bijkomende informatie die ter controle wordt opgevraagd, moet ten laatste op 30 oktober bezorgd worden. Laattijdige informatie wordt niet in de berekening geplaatst.

Als bewijzen in bijlage worden gevraagd, maar niet worden meegezonden, kan dit item niet verrekend worden.

Subsidies

Basissubsidie

 • De basissubsidie bedraagt € 100 voor iedere sportvereniging die een aanvraag indient en voldoet aan de algemene criteria.
 • De basissubsidie bedraagt € 100 voor iedere sportvereniging die een aanvraag indient en vertegenwoordigd was op de algemene vergadering.

Werkingssubsidie

 • De werkingssubsidie bedraagt het totale budget van de subsidie, vermindert met het totaal van de basissubsidie en wordt bepaald aan de hand van bepaalde criteria, berekend volgens het aantal behaalde punten. De berekening van het bedrag gebeurt rond
 • Ledenaantal
 • Niet gekwalificeerde trainers/lesgevers
 • Gekwalificeerde trainers/lesgevers
 • Sportopleiding/kadervorming
 • Trainingsuren
 • Competitie
 • Recreatie
 • Organisatie van eigen manifestaties
 • Acties om sport te promoten
 • Medewerking aan activiteiten
 • Eigen realisaties en structuren

Openingsuren & contact

Dienst sport
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 85
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
sport@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina