openbaar onderzoek over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER

VLAANDEREN
OMGEVING.VLAANDEREN.BE
Niet leesbaar? Bekijk onlineStart openbaar onderzoek en adviesvraag ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

Geacht college van burgemeester en schepenen,
Geachte secretaris,
Geachte omgevingsambtenaar,

Op 25 maart 2022 kreeg u van ons een mail met de vraag het openbaar onderzoek over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER aan te kondigen via uw gemeentelijke kanalen. Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

Sinds vandaag kan u de documenten en de richtlijnen raadplegen op de website van het Departement Omgeving. De documenten kunnen ook (digitaal) worden ingekeken bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02/553.75.86 of sido.omgeving@vlaanderen.be. We vragen ook aan u als gemeente om een computer ter beschikking te stellen voor burgers die de documenten willen inkijken.

Opmerkingen en bezwaren van burgers bezorgen
Twee weken na de sluiting van het openbaar onderzoek maakt het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal op. Dit bevat volgende zaken:
• Start- en einddatum van het openbaar onderzoek: 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
• Naam van het betreffende plan: de Programmatische Aanpak Stikstof.
• Verwijzing naar de regelgeving van het openbaar onderzoek: artikel 4.2.11 DABM.
• Vermelding dat de voorgeschreven wettelijke formaliteiten, zoals de aankondiging van het openbaar onderzoek, werden vervuld.
• Vermelding van het aantal ingediende bezwaren.
• Ingediende opmerkingen en bezwaren in bijlage.
Binnen de 30 dagen na sluiting van het openbaar onderzoek bezorgt u het proces-verbaal en de opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek via mail of per brief bij uw gemeente werden ingediend aan het Departement Omgeving via het inspraakportaal.

Uw advies indienen
Vanaf de start van het openbaar onderzoek heeft u 105 dagen de tijd om een advies uit te brengen. U kan uw advies opladen tot uiterlijk 1 augustus 2022 via het inspraakportaal. Als u documenten oplaadt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).

Informatie

Naast de documenten willen we u bijkomend informeren via:
• Digitale infosessie op 10 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 u.
o Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 mei 2022.
• Filmpje met samenvatting van de PAS
o In de loop van volgende week beschikbaar op de website van het Departement Omgeving.

Vragen?
Contacteer het Departement Omgeving:
• 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.)
• SIDO.omgeving@vlaanderen.be

VLAANDEREN
OMGEVING.VLAANDEREN.BE
Niet leesbaar? Bekijk onlineStart openbaar onderzoek en adviesvraag ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

Geacht college van burgemeester en schepenen,
Geachte secretaris,
Geachte omgevingsambtenaar,

Op 25 maart 2022 kreeg u van ons een mail met de vraag het openbaar onderzoek over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER aan te kondigen via uw gemeentelijke kanalen. Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

Sinds vandaag kan u de documenten en de richtlijnen raadplegen op de website van het Departement Omgeving. De documenten kunnen ook (digitaal) worden ingekeken bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02/553.75.86 of sido.omgeving@vlaanderen.be. We vragen ook aan u als gemeente om een computer ter beschikking te stellen voor burgers die de documenten willen inkijken.

Opmerkingen en bezwaren van burgers bezorgen
Twee weken na de sluiting van het openbaar onderzoek maakt het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal op. Dit bevat volgende zaken:
• Start- en einddatum van het openbaar onderzoek: 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
• Naam van het betreffende plan: de Programmatische Aanpak Stikstof.
• Verwijzing naar de regelgeving van het openbaar onderzoek: artikel 4.2.11 DABM.
• Vermelding dat de voorgeschreven wettelijke formaliteiten, zoals de aankondiging van het openbaar onderzoek, werden vervuld.
• Vermelding van het aantal ingediende bezwaren.
• Ingediende opmerkingen en bezwaren in bijlage.
Binnen de 30 dagen na sluiting van het openbaar onderzoek bezorgt u het proces-verbaal en de opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek via mail of per brief bij uw gemeente werden ingediend aan het Departement Omgeving via het inspraakportaal.

Uw advies indienen
Vanaf de start van het openbaar onderzoek heeft u 105 dagen de tijd om een advies uit te brengen. U kan uw advies opladen tot uiterlijk 1 augustus 2022 via het inspraakportaal. Als u documenten oplaadt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).

Informatie

Naast de documenten willen we u bijkomend informeren via:
• Digitale infosessie op 10 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 u.
o Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 mei 2022.
• Filmpje met samenvatting van de PAS
o In de loop van volgende week beschikbaar op de website van het Departement Omgeving.

Vragen?
Contacteer het Departement Omgeving:
• 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.)
• SIDO.omgeving@vlaanderen.be

VLAANDEREN
OMGEVING.VLAANDEREN.BE
Niet leesbaar? Bekijk onlineStart openbaar onderzoek en adviesvraag ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

Geacht college van burgemeester en schepenen,
Geachte secretaris,
Geachte omgevingsambtenaar,

Op 25 maart 2022 kreeg u van ons een mail met de vraag het openbaar onderzoek over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER aan te kondigen via uw gemeentelijke kanalen. Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

Sinds vandaag kan u de documenten en de richtlijnen raadplegen op de website van het Departement Omgeving. De documenten kunnen ook (digitaal) worden ingekeken bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02/553.75.86 of sido.omgeving@vlaanderen.be. We vragen ook aan u als gemeente om een computer ter beschikking te stellen voor burgers die de documenten willen inkijken.

Opmerkingen en bezwaren van burgers bezorgen
Twee weken na de sluiting van het openbaar onderzoek maakt het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal op. Dit bevat volgende zaken:
• Start- en einddatum van het openbaar onderzoek: 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
• Naam van het betreffende plan: de Programmatische Aanpak Stikstof.
• Verwijzing naar de regelgeving van het openbaar onderzoek: artikel 4.2.11 DABM.
• Vermelding dat de voorgeschreven wettelijke formaliteiten, zoals de aankondiging van het openbaar onderzoek, werden vervuld.
• Vermelding van het aantal ingediende bezwaren.
• Ingediende opmerkingen en bezwaren in bijlage.
Binnen de 30 dagen na sluiting van het openbaar onderzoek bezorgt u het proces-verbaal en de opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek via mail of per brief bij uw gemeente werden ingediend aan het Departement Omgeving via het inspraakportaal.

Uw advies indienen
Vanaf de start van het openbaar onderzoek heeft u 105 dagen de tijd om een advies uit te brengen. U kan uw advies opladen tot uiterlijk 1 augustus 2022 via het inspraakportaal. Als u documenten oplaadt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).

Informatie

Naast de documenten willen we u bijkomend informeren via:
• Digitale infosessie op 10 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 u.
o Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 mei 2022.
• Filmpje met samenvatting van de PAS
o In de loop van volgende week beschikbaar op de website van het Departement Omgeving.

Vragen?
Contacteer het Departement Omgeving:
• 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.)
• SIDO.omgeving@vlaanderen.be

Openingsuren & contact

dienst Omgeving
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 40
e-mail
omgeving@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina