Overschot houtsnippers, bladeren, snoeihout,...

Aanbod

Indien het aanbod groter is dan de eigen behoefte worden houtsnippers, bladeren of de partijen hout ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen actief binnen de gemeente. Ze mogen niet aangewend worden voor commerciële doeleinden.

De houtsnippers zijn afkomstig van het al dan niet gezeefde verhakselde snoeihout, afkomstig van het openbaar groen. De aanvrager wordt geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de kwaliteit en eigenschappen van de houtsnippers en kan geen terugname eisen. De aanvrager kan zich vergewissen van de kwaliteit van de houtsnippers en de toegankelijkheid van de opslagruimte. De bladeren zijn afkomstig van het leegmaken van de bladkorven. Het ter beschikking stellen van bladeren gebeurt enkel indien dit praktisch inpasbaar is in de werkplanning.

De houtsnippers, bladeren of partijen hout worden opgehaald op de opslagruimte, ze worden niet aan huis geleverd.

Kostprijs

Voor het ophalen van een container houtsnippers of bladeren, bedraagt de kostprijs 20 euro vaste kost. Het eigenhandig laden van een aanhangwagen is gratis.

Het hout (onder de vorm van houtblokken) wordt verdeeld in loten van circa 3 m³ (één aanhangwagen). Voor het ophalen van een lot houtblokken, bedraagt de kostprijs 30 euro vaste kost per lot. Voor partijen hout geldt een beperking van maximaal één lot per actie of seizoen.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden die in Meise wonen of verenigingen in Meise kunnen zich via het aanvraagformulier registreren. De geïnteresseerden worden opgenomen in een lijst. De oproep gebeurt op basis van de inschrijvingsdatum.

Het ophalen en laden gebeurt volgens de modaliteiten vastgelegd door de gemeente:

  • Het verzoek wordt op voorhand ingediend en de aanvrager ontvangt een bevestiging met opgave van tijdstip en modaliteiten.
  • De aanvrager dient zich te schikken naar de aanwijzingen en bevelen van de toezichter en kan door deze de toegang ontzegd worden.
  • Het opladen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van persoonlijke goederen, diefstal of lichamelijke letsels.

E-loket

  • Aanvraagformulier: houtsnippers, bladeren en partijen hout

    Formulier

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur - 17.00 - 19.15 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken voornamelijk op afspraak. 

Maak een afspraak

Deel deze pagina