Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar je zaak is gevestigd.

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

2023

In 2023 wordt een afwijking van de wekelijkse rustdag toegestaan tijdens de volgende periodes, mits het maximum van 15 dagen niet wordt overschreden:
 • 2 januari - 8 januari 2023 (eerste week van de soldenperiode)
 • 15 mei – 21 mei 2023 (Beiaardfeesten)
 • 19 juni - 25 juni 2023 (Avondmarkt)
 • 26 juni - 2 juli 2023 (begin van de soldenperiode)
 • 3 juli – 9 juli 2023 (eerste week soldenperiode + feestweek Vlaanderen Feest)
 • 11 september – 17 september 2023 (Meise van A tot Z)
 • 18 september - 24 september 2023 (Brocante - Rommelmarkt Unizo Wolvertem?)
 • 25 september - 1 oktober 2023 (weekend van de klant)
 • 27 november - 3 december 2023 (Sinterklaasperiode)
 • 11 december - 17 december 2023 (eindejaarsperiode)
 • 18 december – 24 december 2023 (eindejaarsperiode)
 • 25 december – 31 december 2023 (eindejaarsperiode)

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

E-loket

 • Aanvraag afwijking wekelijkse rustdag

  Formulier

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 11.45 uur

Deel deze pagina