Vacature diensthoofd onthaal, burgerzaken en sociale dienst (A1a-A3a)

Contractueel verband – aanwervingsexamen – onbepaalde duur – 1 VTE

Werken bij het lokaal bestuur van Meise betekent werken in een levendige gemeente, waar het heerlijk vertoeven is voor zowel inwoners als bezoekers. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners.

Wij organiseren een vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van diensthoofd onthaal, burgerzaken en sociale dienst. Er wordt een wervingsreserve van één jaar aangelegd voor overeenkomsten van onbepaalde duur voor de functie van diensthoofd onthaal, burgerzaken en sociale dienst (uitgezonderd vervangingsovereenkomsten).

Als diensthoofd onthaal, burgerzaken en sociale dienst leid, organiseer, stuur en coach je jouw team zodat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Als diensthoofd ben je eindverantwoordelijke voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering binnen jouw beleidsdomein en voor de werking van het team.

Wil je graag mee vorm geven aan een kwaliteitsvolle dienstverlening? Is ondersteunen van de medewerkers helemaal iets voor jou? Dan ben jij misschien de medewerker die wij zoeken!

Dit ga je doen:

 • Je staat in voor het realiseren van een geïntegreerd onthaal;
 • Je faciliteert team burgerzaken zodat vragen en dossiers rond bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken correct en tijdig worden verwerkt;
 • Je ondersteunt de sociale dienst in hun dagelijkse werking en zorgt voor een adequate voorbereiding van de dossiers die op het bijzonder comité voor de sociale dienst gebracht worden, rekening houdende met de wettelijke en reglementaire bepalingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Je staat in voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de entiteit en deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers;
 • Je bewaakt de eenheid in werking, de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten en van de interne communicatie;
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de entiteit in overleg met de verantwoordelijke van de personeelsdienst;
 • Staat in voor de opmaak van het ontwerp van de meerjarenplanning, de jaarplanning en het jaarverslag van de entiteit.

Jij…

 • bent houder van een diploma van het niveau A, zoals vermeld in bijlage I van huidige rechtspositieregeling;
 • kent de wetgeving en regelgeving én kan deze implementeren op een zodanige manier toepassen dat burgers steeds een accuraat antwoord op maat krijgen;
 • beschikt over een gezonde teamspirit, maar kan ook autonoom werken en beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin;
 • hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening;
 • kan op een coachende manier leidinggeven;
 • kan heldere doelstellingen formuleren voor jezelf en jouw team;
 • kan omgaan met stress;
 • beschikt over de moed en de verantwoordelijkheid om belangrijke beslissingen te nemen;
 • kan vooruitdenken en anticiperen;
 • bent ontzettend gemotiveerd.

Wij bieden jou…

 • een voltijds (38/38) contract van onbepaalde duur na het slagen in het aanwervingsexamen;
 • een glijdend uurrooster;
 • niveau A;
 • salarisschaal: A1a-A3a;
 • minimum brutoloon: 3.233,44 euro
 • maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling van het openbaar vervoer, 2e pensioenpijler;
 • werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit. Relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige wordt mee in rekening genomen met een maximum van 8 jaar.

Info en solliciteren:

Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op het nummer 02 892 20 70 of via personeelsdienst@meise.be.

Ben je enthousiast? Solliciteer dan onmiddellijk en uiterlijk op 14 december 2021 door ons jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, CV, uittreksel uit het strafregister (max. 1 maand oud) en kopie van jouw diploma te bezorgen via één van onderstaande kanalen:

 • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise;
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het administratief centrum (Tramlaan 8 te Meise).

De datum voor het aanwervingsexamen wordt later bekend gemaakt.

Deel deze pagina