Herinrichting site Sportschuur

In de volgende jaren zal de site achter de Sportschuur vernieuwd worden naar een park- en sportgebied met oog voor ontspanning, speel- en sportelementen. 

Voor het opmaken van een ontwerp waar al deze elementen in vervat zitten, is een studiebureau aangesteld. Eind 2021 stelden zij een eerste ontwerp voor zodat de werken kunnen starten in 2022 en de nieuwe site vanaf 2023 in gebruik genomen kan worden.  

Planning

 • 16/11/2020: goedkeuring bestek aanstellen ontwerper
 • 08/03/2021: aanstellen Antea Group als ontwerper
 • augustus - oktober 2021: advies bevolking via enquêtes en participatiemoment 1
 • november / december 2021: goedkeuring voorontwerp 
 • januari - februari 2022: advies bevolking over voorontwerp via suggestieformulier en participatiemoment 2
 • februari - maart 2022: opmaak en goedkeuring definitief ontwerp
 • april - juni 2022: opmaak aanbestedingsdossier uitvoering werken
 • juli - september 2022: aanbesteding en gunning uitvoering werken
 • oktober - december 2022: start van de werken
 • 2023: ingebruikname nieuwe site Sportschuur

Participatie over voorontwerp

Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp voor de herinrichting van de sportschuursite goed. 

Informatiemoment januari 2022

Op woensdag 26 januari 2022 om 20u gaat een online informatiemoment door. Tijdens dit informatiemoment stelt het studiebureau het voorontwerp voor. Je hebt ook de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen of suggesties door te geven. 

Inschrijven kan via het webformulier. De dag voordien ontvang je een mail met de link de online toelichting. 

Opmerkingen en suggesties via website of in het Administratief Centrum

Heb jij nog tips, werkpuntjes of opmerkingen waarvan jij vindt dat we er rekening mee moeten houden bij dit ontwerp? We horen het graag! Je kan tot 31 januari 2022 jouw opmerkingen bezorgen: 

 • Online: bezorg jouw opmerkingen of suggesties via het webformulier
 • In het administratief centrum: in de inkomhal van het administratief centrum kan je tijdens de openingsuren het plan komen bekijken en jouw suggesties op papier bezorgen. 

E-loket

 • Opmerkingen / suggesties over voorontwerp herinrichting site Sportschuur

  Formulier
Herinrichting site Sportschuur

Deel deze pagina