Herinrichting site Sportschuur

In de volgende jaren zal de site achter de Sportschuur vernieuwd worden naar een park- en sportgebied met oog voor ontspanning, speel- en sportelementen. 

Voor het opmaken van een ontwerp waar al deze elementen in vervat zitten, is een studiebureau aangesteld. Eind 2021 stelden zij een eerste ontwerp voor zodat de werken kunnen starten in 2022 en de nieuwe site vanaf 2023 in gebruik genomen kan worden.  

Planning

  • 16/11/2020: goedkeuring bestek aanstellen ontwerper
  • 08/03/2021: aanstellen Antea Group als ontwerper
  • augustus - oktober 2021: advies bevolking via enquêtes en participatiemoment 1
  • november / december 2021: goedkeuring voorontwerp 
  • januari - februari 2022: advies bevolking over voorontwerp via suggestieformulier en participatiemoment 2
  • februari - maart 2022: opmaak en goedkeuring definitief ontwerp
  • april - juni 2022: opmaak aanbestedingsdossier uitvoering werken
  • juli - september 2022: aanbesteding en gunning uitvoering werken
  • voorjaar 2023: start van de werken
  • einde 2023: ingebruikname nieuwe site Sportschuur

Voorontwerp

Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp voor de herinrichting van de sportschuursite goed. 

Herinrichting site Sportschuur

Deel deze pagina