Herinrichting site Sportschuur

In de volgende jaren zal de site achter de Sportschuur vernieuwd worden naar een park- en sportgebied met oog voor ontspanning, speel- en sportelementen. 

Planning

  • 16/11/2020: goedkeuring bestek aanstellen ontwerper
  • 08/03/2021: aanstellen Antea Group als ontwerper
  • augustus - oktober 2021: advies bevolking via enquêtes en participatiemoment 1
  • november / december 2021: goedkeuring voorontwerp 
  • januari - februari 2022: advies bevolking over voorontwerp via suggestieformulier en participatiemoment 2
  • februari - maart 2022: opmaak en goedkeuring definitief ontwerp
  • april - juni 2022: opmaak aanbestedingsdossier uitvoering werken
  • juli - september 2022: aanbesteding en gunning uitvoering werken
  • najaar 2023: start van de werken
  • zomer 2024: ingebruikname nieuwe site Sportschuur

Voorontwerp

Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp voor de herinrichting van de sportschuursite goed. 

Herinrichting site Sportschuur

Deel deze pagina