Vaccinatie 12 tot 15-jarigen en toestemmingsbrief

OoK in onze regio worden alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio. 

Deze jongeren zullen de komende weken een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen.

De 12- tot 15-jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

De aanwezigheid of toestemming van één ouder volstaat. Opgelet: indien een grootouder of een andere volwassene de jongere begeleid is de schriftelijke toestemming van één van de ouders nog steeds nodig.

Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de organisatie van die herkansing de komende weken bespreken met de vaccinatiecentra.

Deel deze pagina