Covid-certificaat

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie opnieuw makkelijker maken en je toegang geven tot bepaalde evenementen/horeca.

Wat is zo'n certificaat?

Eerst en vooral: Er zijn drie types certificaten.

  1. een vaccinatiecertificaat: dit bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Een certificaat is al beschikbaar na 1e prik, na de 2e prik wordt er een nieuw certificaat aangemaakt. De meeste EU-landen zullen alleen een certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden.
  2. een testcertificaat: dit bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. 
  3. een herstelcertificaat: dit certificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wilt gebruiken. Houd ook rekening met een wachttijd na aanvraag.

Elke EU-lidstaat kan andere voorwaarden stellen aan die jongere reizigers. Check daarom voor je vertrekt de ReOpen EU-website regels kunnen verschillen per land én regio.

Hoe ziet het certificaat er uit?

Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

Het gaat om een beperkt aantal gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. De bezochte landen mogen die gegevens niet bewaren.

Hoe vraag ik mijn certificaat aan?

Om je persoonlijke COVID-certificaat te verkrijgen, installeer je eenvoudigweg de CovidSafeBE-app. Gebruik je liever een website? Dan kan je ook via overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid je certificaten digitaal opvragen. Hiervoor heb je jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel ItsMe. 

Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor bel je vanuit Vlaanderen naar het nummer 078 78 78 50. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het aanvragen van certificaten, maar enkel op weekdagen tussen 9 en 19 uur in Vlaanderen voor andere vragen.

Het coronacertificaat is gratis. Al kunnen er wel kosten verbonden zijn aan het afnemen van een PCR-test. 

Vanaf wanneer en waar kan ik het coronacertificaat gebruiken?

Vanaf 1 juli zullen alle lidstaten van de Europese Unie het coronacertificaat gebruiken.

Op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kan je nakijken welke regels er gelden voor de bestemming die jij gekozen hebt.

Wat als ik buiten Europa wil reizen?

Buiten Europa geldt het certificaat niet. Je bekijkt dus best de voorwaarden en regels die gelden voor reizigers voordat je vertrekt. 

Wat bij terugkeer van vakantie?

Je bekijkt best de maatregelen per land op de website van buitenlandse zaken

Deel deze pagina