Vacature hoofdverpleegkundige in Residentie Van Horick (BV5)

Contractueel - aanwervingsexamen– onbepaalde duur – voltijds (38/38)

Werken bij het bestuur van Meise betekent werken in een levendige gemeente, waar het heerlijk vertoeven is voor zowel inwoners als bezoekers. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners.

Wij organiseren een vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van hoofdverpleegkundige met het oog op de aanleg van een wervingsreserve. Er wordt een wervingsreserve van één jaar aangelegd voor overeenkomsten van onbepaalde duur voor de functie van hoofdverpleegkundige (uitgezonderd vervangingsovereenkomsten).

Zorg je graag voor ondersteuning op gebied van welzijn? Wil je graag mee vorm geven aan een kwaliteitsvolle dienstverlening? Is ondersteunen van medewerkers helemaal iets voor jou? Dan ben jij misschien de medewerker die wij zoeken.

Dit ga je doen:

 • je staat in voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de entiteit;
 • je begeleidt de medewerkers;
 • je maakt de werktijdplanning van de medewerkers op en volgt deze op;
 • je bent verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van werkoverleg en de opmaak en controle van de uurroosters;
 • je neemt de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen binnen de entiteit;
 • je staat in voor het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers op regelmatige basis. Hierbij staan taakplanning, opvolging, jobcoaching en resultaatgerichtheid centraal;
 • je volgt de personeelsbehoeften van de entiteit op;
 • je werkt mee aan een optimale interne communicatie binnen de entiteit en waakt hier over;
 • je informeert de medewerkers van de eigen entiteit over het strategisch beleid, veranderingsprocessen;
 • je communiceert de genomenbeslissingen van het bestuur aan de medewerkers;
 • handelt binnenkomende vragen en opmerkingen af;
 • je signaleert de noden, behoeften en tekorten dat je hebt vastgesteld tijdens het werken met de diverse entiteiten en medewerkers
 • stelt een individueel zorg- en begeleidingsplan voor de bewoners op;
 • je doet een voorafgaande kennismaking, het onthaal en de begeleiding van de residenten en hun familie op de afdelingszorgen;
 • je coördineert de griepvaccinaties van de bewoners;
 • je volgt de dagelijkse zorg van de bewoners op;
 • je staat in voor de communicatie met de medische en verzorgingspartners: artsen, apothekers, externe kinesisten, kappers, pedicures en de coördinerend en raadgevend arts;
 • je bent verantwoordelijk voor de stock van het medisch verzorgingsmateriaal, het incontinentiemateriaal, alternatings, ontsmettingsmateriaal, medicatie, farmaceutische producten,…
 • je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van een visie rond het fixeren van bewoners. Handelingswijzen rond afspreken en deze in de praktijk omzetten (vb. registratiefiche, toestemmingsfiche, regelmatige evaluatie,…)
 • je volgt de wetgeving en actualiteit rond palliatieve zorg en euthanasie op;
 • je organiseert palliatieve vergaderingen;
 • je contacteert en overlegt met de partner palliatieve zorg die ondersteuning biedt aan familieleden, bewoners en medewerkers.

Jij…

 • bent houder van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige met vier jaar beroepservaring;
 • beschikt over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (gegradueerd verpleegkundige, bachelor in de verpleegkunde, master in de verpleegkunde);
 • bent houder van een attest of brevet waaruit blijkt dat de kandidaat de bijkomende opleiding leidinggeven volgde;
 • hebt verantwoordelijkheidszin;
 • kan goed leiding geven;
 • bent een teamplayer;
 • bent flexibel en stressbestendig;
 • hebt een hart voor ouderen;
 • bent sociaal en betrouwbaar;
 • kunt discreet handelen en hebt eerbied voor de privacy en waardigheid van de bewoners;
 • hebt oog voor nauwkeurigheid en bent plichtsbewust;
 • spreekt goed Nederlands.

Wij bieden jou…

 • een voltijds (38/38) contract van onbepaalde duur na het slagen in het aanwervingsexamen;
 • niveau BV;
 • salarisschaal: BV5;
  o minimum brutoloon BV5: € 3.199,09
  o maximum brutoloon BV5: € 4.838,53
 • maaltijdcheques van 8€ per gewerkte dag (gewerkte dag = 7,6 uur), ecocheques en geschenkcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, woon-werkverkeer, 2e pensioenpijler;
 • werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van het desbetreffend ambt voor de functie gediplomeerd verpleegkundige.

Info en solliciteren:

Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op 02 892 20 70 of via personeelsdienst@meise.be

Ben je enthousiast? Solliciteer dan onmiddellijk en uiterlijk op 10 juli 2021 door ons jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, CV, diploma, attest waaruit blijkt dat je de bijkomende opleiding leidinggevende volgde samen met een uittreksel uit het strafregister (max. 1 maand oud) te bezorgen via één van onderstaande kanalen:

 • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise;
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Administratief Centrum.

De datum van het aanwervingsexamen worden later bekend gemaakt.

Deel deze pagina