Vacature mobiliteitsambtenaar/noodplanningscoördinator (B1-B3)

Werken bij het gemeentebestuur van Meise betekent werken in een levendige gemeente, waar het heerlijk vertoeven is voor zowel inwoners als bezoekers. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners.

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd voor de functie van mobiliteitsambtenaar/noodplanningscoördinator. Er wordt een wervingsreserve van één jaar aangelegd voor overeenkomsten van onbepaalde duur voor de functie van mobiliteitsambtenaar/noodplanningscoördinator (uitgezonderd vervangingsovereenkomsten) voor één jaar.

Zorg je graag voor ondersteuning op gebied van mobiliteit? Wil je graag mee vorm geven aan een kwaliteitsvolle dienstverlening? Is ondersteunen van de medewerkers helemaal iets voor jou? En sta je te popelen om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Dan ben jij misschien de gedreven medewerker die wij zoeken.

Dit ga je doen:

 • je coördineert de opmaak, uitvoering en opvolging van het mobiliteitsplan, waarbij je:
  • verkeersproblemen op het grondgebied van de gemeente Meise analyseert en constructieve oplossingen voorstelt;
  • een visie uitwerkt op lokale mobiliteit;
  • verkeersstudies uitvoert;
  • een jaarlijks actieprogramma van het mobiliteitsplan maakt;
  • verschillende projecten omtrent verkeer en mobiliteit coördineert;
  • de wetgeving en regelgeving op het vlak van mobiliteit en verkeer opvolgt;
 • je verleent advies inzake mobiliteitsvraagstukken, verkeersveiligheid, vervoersmiddelen;
 • je stelt een verkeerskundig advies op bij openbare werken, signalisatiewerken, inname van de openbare weg;
 • je beheert en volgt de meldingen omtrent verkeer en mobiliteit op;
 • je bent contactpersoon van de openbare vervoersmaatschappijen, verkeersveiligheid instituut, …;
 • je voert sensibiliseringsacties op vlak van mobiliteit en verkeer;
 • je coördineert de opmaak, uitvoering en bijsturing van het gemeentelijk nood- en interventieplan;
 • je formuleert adviezen en brengt verslag uit over de optimalisatie in de uitvoering van het nood-en interventieplan.

Jij …

 •  bent tenminste houder van een diploma van het niveau B, zoals vermeld in bijlage I van de huidige rechtspositieregeling;
 • bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • bent klantgericht en zorgt voor een goede communicatie;
 • bent iemand die graag in overleg gaat en een eigen standpunt kan innemen;
 • werkt graag zelfstandig;
 • kan goed om met crisissituaties.

Wij bieden jou …

 • een voltijds (38/38) contract van onbepaalde duur na het slagen in een aanwervingsexamen;
 • een vrij uurrooster;
 • salarisschaal: B1-B3;
 • minimum brutoloon voor een voltijdse tewerkstelling: 2509,94 euro;
 • maaltijdcheques, ecocheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, woon-werkverkeer, 2e pensioenpijler;
 • werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit. Relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige wordt mee in rekening genomen met een maximum van 8 jaar.

Info en solliciteren:

Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op het nummer 02 892 20 70 of via personeelsdienst@meise.be.

Ben je enthousiast? Solliciteer dan onmiddellijk en uiterlijk op 10 juli 2021 door ons jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, CV, uittreksel uit het strafregister (max. 1 maand oud) en kopie van jouw diploma en rijbewijs te bezorgen via één van onderstaande kanalen:

 • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise;
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het administratief centrum (Tramlaan 8 te Meise).

De datum voor het aanwervingsexamen wordt later bekend gemaakt.

Deel deze pagina