Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten.

Er gold nog een overgangsperiode tot 31 december 2020, gedurende welke het recht op vrij verkeer van toepassing bleef.

Het terugtrekkingsakkoord beschermt het verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die vóór het einde van de overgangsperiode in België verbleven en van hun familieleden. Het beschermt ook de in- en uitreisrechten van grensarbeiders uit het Verenigd Koninkrijk die vóór het einde van de overgangsperiode in België actief zijn.

Om deze rechten te kunnen blijven genieten, moeten alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden een aanvraag indienen bij de gemeente waar zij gewoonlijk verblijven of werken voor één van de nieuwe statussen voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

Er geldt een verlengde aanvraagperiode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Tijdens deze periode worden de rechten van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in België verbleven vóór 31 december 2020 beschermd.

Voor wie al in het bezit is van een geldig verblijfsdocument (bijlage 8/8bis/E/E+/F/F+ kaart) of document voor klein grensverkeer (bijlage 15) is de te volgen procedure eenvoudig gebleven.

Voor wie nog geen geldig verblijfsdocument heeft, is de te volgen procedure vrijwel identiek aan de procedure die van toepassing is op Unieburgers. Meer informatie over de procedures vind je op https://dofi.ibz.be .

Het nieuwe verblijfsdocument.

Als je een verblijfsrecht krijgt, ontvang je een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M-kaart). Deze kaart is geldig voor een periode van 5 jaar, waarna je je kaart kunt vernieuwen of een duurzaam verblijf kunt aanvragen.

Openingsuren & contact

Dienst vreemdelingenzaken
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

  • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
  • adreswijzigingen,
  • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
  • een uittreksel uit het strafregister,
  • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina