Opleiding burenbemiddeling voor vrijwillige bemiddelaars

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

Wie kan burenbemiddelaar zijn?

De vrijwillige burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle zes opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Meer info

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling.

Meer informatie kan je vragen via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016 26 7841.

Opleiding

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:

  • maandag 8 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 12 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 19 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 26 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 2 april 2021 9:00 – 17:00u
  • maandag 19 april 2021 9:00 – 17:00u

Inschrijven

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.

Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

(c) Provincie Vlaams-Brabant - Quirit

Deel deze pagina