Geslachtswijziging

Wat?

Wijziging van geslacht is mogelijk via een verklaring bij de ambtenaar van Burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Uitzonderingen

 • Ben je niet ingeschreven in ons bevolkingsregister? Dan leg je een verklaring af bij de ambtenaar van je geboorteplaats.
 • Ben je niet ingeschreven in de bevolkingsregisters en ben je niet geboren in België? Dan kun je een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van Brussel.

In deze beide gevallen moet je je adres doorgeven aan de ambtenaar in functie van het versturen van een eventuele weigering om de akte tot geslachtswijziging op te maken.

Voor wie?

Elke (niet-)Belg ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Als je minderjarig en niet-ontvoogd bent, gebeurt de verklaring in aanwezigheid van beide ouders of een wettelijk vertegenwoordiger.

Wat moet je meebrengen?

Als minderjarige (vanaf 16 jaar):

 • identiteitskaart
 • verklaring tot geslachtswijziging
 • een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater waarin staat dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • bijgestaan door beide ouders/wettelijke vertegenwoordiger/voogd ad hoc (= voogd die aangesteld wordt door de familierechtbank wanneer ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger je weigeren bij te staan. Een voogd ad hoc vraag je aan via een verzoekschrift aan de familierechtbank).

Wat zijn de stappen?

 1. De eerste verklaring leg je af bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van je woonplaats
 2. De ambtenaar van de Burgerlijke stand bezorgt je een ontvangstbewijs en informatiebrochure, wijst op het onherroepelijk karakter van de gemaakte keuze en geeft verdere inlichtingen over de procedure.
 3. De ambtenaar van de Burgerlijke stand brengt de verklaring ter kennisgeving aan de Procureur des Konings, binnen de 3 dagen na het opnemen van de verklaring.
 4. De Procureur des Konings heeft, vanaf de datum van de aflevering van het ontvangstbewijs, een termijn van 3 maanden om advies uit te brengen.
 5. Advies Procureur des Konings: bij negatief advies word je meteen via aangetekende zending verwittigd.
 6. Bij positief advies of bij ontbreken van advies leg je de tweede verklaring af bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand waar de eerste verklaring is afgelegd. Dit dient te gebeuren na minimum 3 maanden en voor maximum 6 maanden na het afleggen van de eerste verklaring.
 7. De ambtenaar van de Burgerlijke stand gaat na of de vormvoorwaarden vervuld zijn.
 8. Zodra de tweede verklaring ontvangen is, maakt de ambtenaar van de Burgerlijke stand onmiddellijk de akte van de registratie van het geslacht op.
 9. De aanpassing van het geslacht is onmiddellijk vermeld in de akten van de burgerlijke stand die op jou betrekking hebben vb. geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van kind(eren),...

De volledige procedure zal minimum 3 maanden en maximum 6 maanden in beslag nemen.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Wet of reglement

Wet van 25 juni 2017, in werking sinds 1 januari 2018.

E-loket

 • Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht (eGovFlow)

  Formulier

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina