Bewijs van immatriculatie

Wat?

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden:

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

 • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
 • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
 • Slachtoffers van de mensenhandel
 • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard.
 • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
 • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Hoe?

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de gemeente dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen?

 • een recente pasfoto

Prijs?

15 euro

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina