Aankomstverklaring

Wat?

De aankomstverklaring of bijlage 3 is het verblijfsdocument van niet-EU-burgers die in België verblijven voor maximum drie maanden. Geldigheidsduur: De aankomstverklaring is maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in België, behalve als:

 • de duur van je visum minder dan 3 maanden bedraagt
 • je voorheen in een andere lidstaat van het Schengengebied verbleven hebt. In dat geval is de geldigheidsduur van de aankomstverklaring gelijk aan de duur van het visum C min de duur van het verblijf in de andere lidstaat.

Voor wie?

Voor niet-EU-burgers die voor maximum 3 maanden in België op vakantie, familiebezoek of zakenreis zijn. Je bent vrijgesteld van deze verplichting als:

 • je verblijft in een hotel of een logementshuis
 • je bent opgenomen in een ziekenhuis of een verpleeginstelling
 • je aangehouden werd en opgesloten bent in een detentiecentrum

Wat moet je meebrengen?

 • Geldig nationaal paspoort
 • Eventueel geldig Schengenvisum C of D
 • Eventuele verblijfskaart van ander EU-land
 • 1 pasfoto

Hoeveel kost het?

gratis

Wat zijn de stappen?

Als niet-EU-burger ben je verplicht je aan te melden bij de gemeente waar je verblijft binnen drie werkdagen vanaf je binnenkomst in België. Als je niet-EU-burger bent en familielid van een Unieburger bent, dan volg je de regeling van een familielid van een Unieburger.

Na een controle van je identiteit, de geldigheid van je paspoort en visum en binnenkomststempel, wordt een bijlage 3 of aankomstverklaring afgeleverd.

Wet of reglement

Bijlage 3 van het KB van 8 oktober 1981

Openingsuren & contact

Dienst vreemdelingenzaken
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina