Informatie voor horeca

Op maandag 8 juni 2020 heropent de horeca. 

Plan horeca

Om ervoor te zorgen dat iedere horeca-uitbater de heropening grondig voorbereidt en de nodige maatregelen overweegt en implementeert, wordt er door gouverneur gevraagd om een plan op te stellen, met daarin de voorzieningen die getroffen worden om de hygiëne, veiligheid en social distancing te verzekeren. Dit plan moet op vraag van de politie voorgelegd worden. 

In dit plan worden volgende zaken opgenomen:

  • Over welke oppervlakte beschikt uw zaak?
  • Hoeveel klanten mogen tegelijkertijd binnen?
  • Is er een reserveringssysteem voorhanden
  • Hoe zorgt het personeel voor de hygiëne van zichzelf, van de zaak, van de klanten?
  • Hoe kan er worden betaald?  
  • Welke beschermingsmiddelen zijn er, onder meer voor handhygiëne, reiniging van tafels en stoelen en ontsmetting?
  • Is er een ‘circulatieplan’ (vloermarkeringen en dergelijke)?
  • Wordt de kassazone aangepast ingericht?  

Gids heropening horeca

Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten
tussen horecaondernemers en hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door
het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te
vermijden.

Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau om maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de
activiteiten in veilige omstandigheden opgestart kunnen worden. Ook andere passende
maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden, kunnen worden genomen.

Deze gids biedt richtlijnen aan horecaondernemers die hun activiteiten (gedeeltelijk)
hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Horecaondernemers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf
reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere
inspiratiebron.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze gids biedt richtlijnen aan detailhandelaars en zelfstandigen die hun activiteiten (gedeelte­lijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten.

Deel deze pagina