Informatie voor handelaars, ondernemers en zelfstandigen

Op maandag 11 mei 2020 heropenen de winkels. 

Algemene regels

De onderstaande regels moeten strikt gevolgd worden: 

 • Maximaal 1 klant per 10m² en dit voor maximaal 30 minuten. De veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd. Uitzondering voor kleinere winkels.
 • Klanten moeten alleen winkelen. Uitzondering voor kinderen jonger dan 18 jaar (mogen begeleid worden door een ouder) en voor mensen die hulp nodig hebben.
 • Klanten worden (sterk) aangeraden om:
  • een neusmondbedekking te dragen.
  • enkel naar de winkels in de buurt van huis/werkplek te gaan.
 • Er moet voorrang worden gegeven aan mensen >65 jaar, mensen met een beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.
 • Als werkgever moet je maximale inspanningen doen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Covid 19 – Winkelplan

Om ervoor te zorgen dat iedere handelaar de heropening grondig voorbereidt en de nodige maatregelen overweegt en implementeert, wordt iedere handelaar die heropent op 11 mei, verplicht om een Covid - 19 Winkelplan op te stellen.

Dit plan omvat de voorzieningen die de handelaar treft om de hygiëne, veiligheid en social distancing te verzekeren.

Het winkelplan moet uitgehangen worden aan het raam van de winkel, zodat de politie dit kan controleren.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de handelaars om hun klanten aan te spreken en aan te manen om zich te houden aan de voorschriften.

Als een handelaar de nodige maatregelen niet wil of niet kan toepassen, voldoet hij niet aan de voorwaarden om zijn winkel te mogen open houden.

Toepassingsgebied

 • Detailhandelsactiviteiten (uitgezonderd horeca)
 • Andere vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact
 • Winkelcentra
 • Ambulante handel (uitgezonderd markten)
 • Zelfstandige beroepen in eigen vestiging, bij de klant thuis of op locatie

Gids voor de heropening van winkels

Deze gids bevat een reeks generieke preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Die tips omvatten onder meer:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra,
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
 • hygiënemaatregelen,
 • manieren om fysiek contact te beperken,
 • bepalingen voor betaling aan de kassa,
 • klanteninformatie,
 • organisatie van ambulante handel,
 •  …

Veilig aan het werk met de energieke gids

Deze gids biedt richtlijnen aan detailhandelaars en zelfstandigen die hun activiteiten (gedeelte­lijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Handelaars die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

Hulpvragen

OCMW Meise ging een samenwerking aan met Dyzo.

Dyzo is een vereniging zonder winstoogmerk gericht op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers, door ondersteuning van tussenpersonen, door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij.

Vanaf 1 maart 2020 heeft het OCMW Meise een permanente samenwerkingsovereenkomst met Dyzo afgesloten. Concreet gaat het om een jaarabonnement, zonder zitdag op de OCMW-campus.

Heb je vragen waarmee je niet terecht kan bij je sociaal secretariaat? Heb je een bepaald probleem gerelateerd aan je zelfstandige activiteit?

Ondernemers kunnen met hun probleem bij Dyzo terecht via doorverwijzing van het OCMW of kunnen zelf aanmelden.

Contactgegevens:

OCMW Meise
02 892 21 50
info@ocmwmeise.be
Godshuisstraat 33, 1861 Meise
www.ocmwmeise.be

Dyzo:
info@dyzo.be
0800 111 06
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
www.dyzo.be

Afbeelding van Wendy Julianto via Picabay

Deel deze pagina