Coronavirus - alle maatregelen

laatste update: 26/06/2020

Volg alle officiële informatie via https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Algemene maatregelen

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in. 

Lees hier het volledige overzicht van veelgestelde vragen

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Hieronder staan een aantal zaken uitgelicht. Deze informatie is actueel en wordt steeds aangepast bij de ingang van nieuwe maatregelen:

Je verplaatsen

 • Je mag in België een andere stad of dorp bezoeken voor één of meer dagen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag dan een mondmasker of een sjaal over je mond en neus.
 • De grenzen zijn gesloten. Je mag enkel de grens over voor bepaalde verplaatsingen. Lees hier meer.

Vanaf 15 juni

Werk

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
 • De nachtwinkel is open tot 1 uur ‘s nachts
 • De wekelijkse markt in je stad of gemeente kan doorgaan. Er mogen maximaal 50 kramen op de markt staan.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je winkel veilig te openen. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten en winkelcentra.
 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.
  • Reserveer best vooraf.
  • Ga met maximum 10 personen.
  • Blijf aan tafel zitten.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je café of restaurant veilig te openen.

Vanaf 1 juli

 • Feestzalen mogen open.
  • Er mogen maximum 50 personen aanwezig zijn

Sociaal contact

 • Spreek maximum met 10 verschillende personen per week af.
  • Spreek buiten af.
  • Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.
 • Doe je iets in groep (bijvoorbeeld op restaurant, op uitstap of bij je thuis) ? Doe dit met maximum 10 personen.

Sport en cultuur

 • Je mag sporten met andere mensen.
  • Sport met maximum 20 personen samen.
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het sporten.
  • Er is geen publiek.
 • Je kan sporten in een fitness of sportclub.
 • De kleedkamer en douches blijven gesloten.
 • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra blijven gesloten.

Vanaf 1 juli

  • Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

   • zwembaden en wellnesscentra;
   • pretparken en binnenspeeltuinen;
   • theaters en bioscopen;
   • casino’s en speelzalen;
   • congreszalen;
   • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

   Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

   Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

   • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
   • massa-evenementen.
  • Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

   Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

   Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

   Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

   • 200 mensen binnen;
   • 400 mensen buiten.

   Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

   Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Cultuur

 • Wat is er open ?
  • Musea en historische gebouwen
  • Natuur- en dierenparken
  • Bibliotheken. In sommige bibliotheken kan je alleen boeken reserveren en afhalen.
 • Je mag een culturele activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld repetitie met een muziekgroep of op het theater
  • Doe dit met maximum 20 personen.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli

 • Je mag naar theater, cinema of een concert.
  • Er mogen maximum 200 personen zijn. Je moet zitten.
  • Je houdt 1,5 meter afstand.
 • Je kan naar een pretpark of een binnenspeeltuin.
 • Speelhallen en casino’s mogen open.
 • Jeugdkampen kunnen doorgaan in bubbels van maximum 50 personen.

Vanaf 1 augustus

 • Er kan een dorpsfeest of kermis zijn.

Wat kan nog niet ?

 • Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
 • Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Religie

 • Erediensten gaan door.
  • Er zijn maximaal 100 personen. Vanaf 1 juli mogen er 200 personen zijn.
  • Er is geen fysiek contact.

Scholen en opvang

Vanaf dinsdag 2 juni mogen de kleuters terug naar school komen. Van vrijdag 5 juni is het dan de beurt aan alle leerlingen uit de lagere school om terug naar school te gaan. In de gemeentelijke basisscholen gelden volgende afspraken: 

 • Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle kleuters terug naar school in hun eigen klas bij hun eigen juf of meester.
 • Vanaf vrijdag 5 juni 2020 kunnen alle leerlingen uit de lagere school terug naar school bij hun eigen juf of meester.
 • Op woensdagen is er géén les. Die dag worden alle lokalen grondig gepoetst en ontsmet. Er is wel noodopvang in de eigen school.
 • Vanaf de volledige opening van de school is er opvang voor en na de schooltijden in de eigen school voorzien. 

Vakantiekampen en jeugdwerking

Speelplein De Spin

De speelpleinwerking zal deze zomer doorgaan onder speciale omstandigheden. 
Een kort overzichtje:
 • We werken met bubbels van 50 kinderen (waarbinnen een opsplitsing zal gebeuren tussen kleuters en lagere school)
 • Appeltjes (2,5-3j) zullen samen met hun broers of zussen in 1 bubbel zitten.
 • Er is opvang voorzien vanaf 7u30.
 • In de voormiddag zijn er activiteiten in leeftijdsgroepen, in de namiddag is er een openspelaanbod. 
 • Er worden zo veel mogelijk buitenactiviteiten gedaan. Trek dus speelkleren aan.
 • Ook waterspelletjes kunnen aan bod komen. Een zwembroek/badpak en handdoek in je rugzakje is geen overbodige luxe.
 • De kinderen meten zelf een drinkfles, een 10-uurtje, boterhammen, een 4-uurtje en een pet meebrengen.
 • Mondmaskers en handschoenen zijn NIET nodig.
 • Donderdag is er geen zwemmen.
 • Vrijdag is er geen uitstap.
 • Kinderen die ziektesymptomen vertonen, kunnen niet naar het speelplein komen.
 • Als je van een ander kamp komt moeten er twee dagen tussen zijn alvorens je naar het speelplein kan komen.
Inschrijven kan op www.meise.be/jeugd. Er kunnen max 138 kinderen inschrijven. Wees er dus snel bij!

Grabbel- en swappas

De Grabbel- en Swappas gaat door met een aangepast programma. 

Dit jaar omwille van coronamaatregelen geen uitstappen met de bus, maar we spreken af in GC De Muze van Meise voor leuke workshops rond muziek, lasershooten, levend videospel, dessert maken,... Afspraak elke vrijdag in de zomervakantie en daarbuiten nog op 22, 27 en 29 juli voor diegenen die niet in een jeugdbeweging zitten en dan op kamp zijn.

Gemeentelijke diensten

Omwille van de huidige coronamaatregelen werken de gemeentelijke diensten van het Administratief Centrum (Tramlaan 8) en de sociale dienst (Godshuisstraat 33) achter gesloten deuren en enkel op afspraak. Op zaterdag wordt er niet gewerkt. 

Maak maximaal gebruik van het digitaal loket op www.meise.be. De diensten zijn natuurlijk wel nog bereikbaar via telefoon en e-mail. Je kan ook een afspraak maken via telefoon op het nummer 02 892 20 00 of via e-mail. Maak maximaal gebruik van het digitaal loket op de website www.meise.be. 

Administratief Centrum (dienst bevolking, burgerzaken, ruimtelijke ordening, leefmilieu, technische dienst, vrije tijd): 02 892 20 00 of info@meise.be 

Sociale dienst OCMW Meise: 02 892 21 70 of socialedienst@ocmwmeise.be 

Dienst thuiszorg OCMW Meise: 02 892 21 90 of despil@ocmwmeise.be

Dienstverlening dienst Bevolking

De dienst Bevolking vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-Loket en als dit niet mogelijk is contact op te nemen via e-mail of telefoon. Een afspraak is enkel mogelijk voor dienstverlening die niet digitaal of via telefoon mogelijk is. 

Burgerlijke huwelijken worden nog steeds voltrokken, maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen, de ouders en de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Lokaal Dienstencentrum De Spil

Lokaal dienstencentrum De Spil opent geleidelijk terug de deuren. Sinds 25 mei is 1-op-1 dienstverlening terug mogelijk. Vanaf 15 juni kunnen kleinschalige groepsactiviteiten terug plaatsvinden en vanaf 22 juni kunnen er beperkt terug maaltijden gegeten worden in de cafetaria. Voorlopig krijgen de bewoners van de serviceflats hun maaltijden nog aan huis geleverd. Wie niet in de serviceflats woont, kan in de cafetaria komen eten. De vertrouwde regeling geldt dan terug: je moet minimum twee werkdagen op voorhand reserveren. 

Oplaadpunt budgetmeter

Het oplaadpunt voor de budgetmeter op de OCMW-campus is enkel bereikbaar op afspraak via 02 892 21 50. 

Klik hier voor het overzicht van de oplaadpunten in de omliggende gemeenten. 

Verhuren gemeentelijke locaties

Alle verhuringen van de gemeentelijke locaties worden afgelast.  

Zwembad De Wauwer

Vanaf 13/03/2020 is het zwembad De Wauwer volledig gesloten zowel voor het publiek als voor de scholen en de verenigingen. 

GC de Muze van Meise

Alle voorstellingen en evenementen in GC de Muze van Meise zijn afgelast voorlopig tot en met eind juni. Ook de ticketbalie is gesloten. 

Het wordt zo stilaan duidelijk dat deze bijzondere tijden gevolgen hebben voor het nieuwe cultuurseizoen. Hoe de maatregelen er vanaf september zullen uitzien, is momenteel nog een vraagteken. Toch kiest het team van de Muze van Meise resoluut voor de weg vooruit en wordt er alvast hard gewerkt aan een programma dat zo goed mogelijk is aangepast aan de nieuwe omstandigheden waarmee iedereen geconfronteerd wordt. Maar omdat het nog aftasten is hoe dat nieuwe seizoen er precies zal uitzien, zal de seizoensbrochure nog niet verspreid worden. Ook de ticketverkoop wordt uitgesteld.

Bib Meise

De bib in Meise is gesloten, maar biedt wel een afhaaldienst aan. Deze dienst is enkel beschikbaar voor inwoners van Meise en Wolvertem die al lid zijn van de bibliotheek.

Hoe leen je boeken uit?

 • Mail (info@bibmeise.be) of telefoneer tussen 10u en 12u (02 892 24 20) en geef maximum 5 titels door van materialen die je wilt ontlenen. Kijk eerst na of je gewenste materialen aanwezig zijn via de online catalogus: www.meise.bibliotheek.be.
 • Vermeld je lenersnummer, naam en telefoonnummer.
 • De medewerker van de bib zal een afhaalmoment tussen 13u en 16u voorstellen.
 • Na aanbellen kan je de ingang van de bibliotheek betreden waar jouw boeken klaarliggen. Deze boeken staan op jouw kaart. Neem de boeken mee en verlaat opnieuw via de ingang.
 • Er wordt geen toegang tot de bibliotheek zelf voorzien en er zal ook geen contact zijn met de bibliotheekmedewerkers. Wij vragen om alleen te komen en telkens te wachten (indien er iemand voor je is) voordat je de ruimte betreedt.
 • Wanneer je materialen wil inleveren, gebeurt dit via de inleverbus. Laat geen boeken achter op de plaats van ophaling.

Openbare onderzoeken

Alle lopende omgevingsvergunningen zijn opgeschort.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft, hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn nog niet gekend. 

Gemeentelijke activiteiten

Alle gemeentelijke activiteiten tot en met eind juni zijn afgelast.

Gemeentebestuur

De gemeente- en OCMW-raad vond op 25/03/2020 plaats. Uitzonderlijk werd deze via e-mail georganiseerd. Hiervan is dus ook geen audioverslag beschikbaar. De gemeenteraad van april en mei gingen door via videoconferentie. Raadpleeg de agenda, notulen en het audioverslag

Het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst gaat telkens door op de geplande datum, maar wel via videoconferentie. 

Gebruik mondmaskers en handschoenen

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten voor de klanten;
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het
  perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat
  door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het
  rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en
  de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en
  anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de
  bestuurder geen masker draagt;
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
 • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs;
 • Verplicht voor marktkramers en hun personeel;
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan je terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Deel deze pagina