Coronavirus - alle maatregelen

laatste update: 27/05/2020

Volg alle officiële informatie via https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Algemene maatregelen

De nieuwe maatregelen zijn van toepassing vanaf 27 mei 2020.

Het geheel van de maatregelen is van kracht tot en met 7 juni 2020 met uitzondering van:

 • Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020;
 • Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot en met 30 juni 2020;
 • Er zullen geen beroeps- en amateursportcompetities plaatsvinden tot en met 31 juli 2020.
 • Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden tot en met 30 juni 2020.

Lees hier het volledige overzicht van veelgestelde vragen

Hieronder staan een aantal zaken uitgelicht. Deze informatie is actueel en wordt steeds aangepast bij de ingang van nieuwe maatregelen:

Economie

Het geheel van de economische activiteiten mag terug worden hernomen, met uitzondering van de diegenen die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid.

Telewerk blijft aanbevolen.

Transacties op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

Alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek. Contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, ...) mogen opnieuw openen onder strikte voorwaarden:

 • ze werken op afspraak
 • personeel en klanten dragen een mondmasker of mondneusbescherming 
 • ze moeten de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Onderstaande zaken blijven gesloten:

 • de fitnesscentra;
 • de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.

De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden. 

Ook als klant gelden er een aantal restricties:

 • Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
 • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel;
 • Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen.

Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

Horeca

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek.

Voor wat betreft de restaurants zijn enkel maaltijdleveringen en maaltijden om mee te nemen (take-away) toegestaan tijdens de gebruikelijke openingsuren. Indien klanten buiten moeten wachten, dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden.

Voor wat betreft een foodtruck, kippenkraam, ijskraam,… een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats (of gebruikelijke traject) mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Markten mogen opnieuw georganiseerd worden. Er wordt op dit moment een circulatieplan uitgebouwd, de markt in Meise zal ten vroegste op zaterdag 23 mei doorgaan. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Scholen en opvang

De gemeentelijke scholen zijn weer gedeeltelijk open voor de door de overheid opgelegde klassen: het eerste, tweede en zesde leerjaar. 

In de gemeentelijke basisscholen wordt nog steeds noodopvang voorzien. Dit is enkel voor ouders die geen andere oplossing hebben voor de opvang van hun kinderen. Aangezien de scholen zich houden aan de voorzorgsmaatregelen, is er een beperkt aantal plaatsen in de noodopvang. Ouders die geen andere oplossing hebben voor opvang, schrijven zich in voor de opvang via Gimme.

De kinderen kunnen gebracht en opgehaald worden op volgende momenten:

 • ochtend: tussen 8u30 en 9u30
 • middag: tussen 11u30 en 13u
 • avond: tussen 15u30 en 17u

Woensdag sluit de opvang om 13u.

Er wordt geen busvervoer voorzien. Er zijn geen warme maaltijden.

Akademie Meise opent weer op 15 juni.

Vakantiekampen en jeugdwerking

Vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie gaan niet door. Voor de zomervakantie wachten we op het besluit van de Nationale veiligheidsraad.

Gemeentelijke diensten

Omwille van de huidige coronamaatregelen werken de gemeentelijke diensten van het Administratief Centrum (Tramlaan 8) en de sociale dienst (Godshuisstraat 33) achter gesloten deuren en enkel op afspraak. Op zaterdag wordt er niet gewerkt. 

Maak maximaal gebruik van het digitaal loket op www.meise.be. De diensten zijn natuurlijk wel nog bereikbaar via telefoon en e-mail. Je kan ook een afspraak maken via telefoon op het nummer 02 892 20 00 of via e-mail. Maak maximaal gebruik van het digitaal loket op de website www.meise.be. 

Administratief Centrum (dienst bevolking, burgerzaken, ruimtelijke ordening, leefmilieu, technische dienst, vrije tijd): 02 892 20 00 of info@meise.be 

Sociale dienst OCMW Meise: 02 892 21 70 of socialedienst@ocmwmeise.be 

Dienst thuiszorg OCMW Meise: 02 892 21 90 of despil@ocmwmeise.be

Dienstverlening dienst Bevolking

De dienst Bevolking vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-Loket en als dit niet mogelijk is contact op te nemen via e-mail of telefoon. Een afspraak is enkel mogelijk voor dienstverlening die niet digitaal of via telefoon mogelijk is. 

Burgerlijke huwelijken worden nog steeds voltrokken, maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen, de ouders en de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Lokaal Dienstencentrum De Spil

Lokaal dienstencentrum De Spil is gesloten. 

De dienstverlening zal tot een minimum beperkt worden. Concreet wilt dit zeggen dat de cafetaria gesloten is, geplande activiteiten geannuleerd worden en er vanaf vrijdag 13 maart 2020 geen maaltijden meer kunnen genuttigd worden in het dienstencentrum. De bestelde maaltijden zullen binnen deze periode geannuleerd worden zonder meerkost voor de gebruikers.

Maaltijden kunnen wel geleverd worden door de dienst maaltijdbedeling aan huis. Neem hiervoor contact op met de dienst Thuiszorg via despil@ocmwmeise.be of 02 892 21 80. 

Oplaadpunt budgetmeter

Het oplaadpunt voor de budgetmeter op de OCMW-campus is enkel bereikbaar op afspraak via 02 892 21 50. 

Klik hier voor het overzicht van de oplaadpunten in de omliggende gemeenten. 

Verhuren gemeentelijke locaties

Alle verhuringen van de gemeentelijke locaties worden afgelast.  

Zwembad De Wauwer

Vanaf 13/03/2020 is het zwembad De Wauwer volledig gesloten zowel voor het publiek als voor de scholen en de verenigingen. 

GC de Muze van Meise

Alle voorstellingen en evenementen in GC de Muze van Meise zijn afgelast voorlopig tot en met eind juni. Ook de ticketbalie is gesloten. 

Het wordt zo stilaan duidelijk dat deze bijzondere tijden gevolgen hebben voor het nieuwe cultuurseizoen. Hoe de maatregelen er vanaf september zullen uitzien, is momenteel nog een vraagteken. Toch kiest het team van de Muze van Meise resoluut voor de weg vooruit en wordt er alvast hard gewerkt aan een programma dat zo goed mogelijk is aangepast aan de nieuwe omstandigheden waarmee iedereen geconfronteerd wordt. Maar omdat het nog aftasten is hoe dat nieuwe seizoen er precies zal uitzien, zal de seizoensbrochure nog niet verspreid worden. Ook de ticketverkoop wordt uitgesteld.

Bib Meise

De bib in Meise is gesloten, maar biedt wel een afhaaldienst aan. Deze dienst is enkel beschikbaar voor inwoners van Meise en Wolvertem die al lid zijn van de bibliotheek.

Hoe leen je boeken uit?

 • Mail (info@bibmeise.be) of telefoneer tussen 10u en 12u (02 892 24 20) en geef maximum 5 titels door van materialen die je wilt ontlenen. Kijk eerst na of je gewenste materialen aanwezig zijn via de online catalogus: www.meise.bibliotheek.be.
 • Vermeld je lenersnummer, naam en telefoonnummer.
 • De medewerker van de bib zal een afhaalmoment tussen 13u en 16u voorstellen.
 • Na aanbellen kan je de ingang van de bibliotheek betreden waar jouw boeken klaarliggen. Deze boeken staan op jouw kaart. Neem de boeken mee en verlaat opnieuw via de ingang.
 • Er wordt geen toegang tot de bibliotheek zelf voorzien en er zal ook geen contact zijn met de bibliotheekmedewerkers. Wij vragen om alleen te komen en telkens te wachten (indien er iemand voor je is) voordat je de ruimte betreedt.
 • Wanneer je materialen wil inleveren, gebeurt dit via de inleverbus. Laat geen boeken achter op de plaats van ophaling.

Openbare onderzoeken

Alle lopende omgevingsvergunningen zijn opgeschort.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft, hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn nog niet gekend. 

Gemeentelijke activiteiten

Alle gemeentelijke activiteiten tot en met eind juni zijn afgelast.

Gemeentebestuur

De gemeente- en OCMW-raad vond op 25/03/2020 plaats. Uitzonderlijk werd deze via e-mail georganiseerd. Hiervan is dus ook geen audioverslag beschikbaar. De gemeenteraad van april ging door via videoconferentie. Raadpleeg de agenda, notulen en het audioverslag

Het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst gaat telkens door op de geplande datum, maar wel via videoconferentie. 

Activiteiten

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden.

Uitzonderingen zijn:

 • wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht onder strikte voorwaarden;
 • Sporttrainingen in buitenlucht onder strikte voorwaarden;
 • Ritten te paard onder strikte voorwaarden;
 • Bezoeken aan natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden onder strikte voorwaarden;
 • Bezoeken aan speeltuinen in open lucht onder strikte voorwaarden; 
 • Huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies onder strikte voorwaarden.

Welke sporten zijn toegestaan?

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

 • in open lucht;
 • zonder fysieke contacten;
 • alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter);
 • sporttrainingen in clubverband met maximum 20 personen en in de aanwezigheid van een coach.

Je kan lopen, fietsen, vissen, petanquen en tennis als je je houdt aan de voorwaarden hierboven zijn vermeld. 

Picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken. 

Sociale contacten

Vanaf zondag 10 mei zijn beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag vanaf zondag 10 mei maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de 4 grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
 • In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken in België. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

Het is ieders verantwoordelijkheid om deze beperkte sociale contacten op een correcte manier toe te passen.

Afvalophaling

Alle ophalingen gaan door.

De balie bij Incovo wordt gesloten. Abonneer je op hun elektronische nieuwsbrief of volg hun Facebookpagina om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de evoluties.

Het recyclagepark is open via reservatie. Alle informatie lees je op de website van Incovo

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is nog steeds actief. De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Meer informatie over de dienstverlening vind je terug op de website van de vervoermaatschappijen: De Lijn en NMBS

Betaal niet met cash

We aanvaarden geen cash meer op onze bussen & trams en in onze Lijnwinkels.

Sommige Lijnwinkels zijn mogelijk gesloten door ziekte van onze medewerkers. Raadpleeg steeds de openingsuren. Kan je niet terecht in je vertrouwde Lijnwinkel? Dit zijn je alternatieven:

koop of verleng je abonnement online

Gebruik mondmaskers en handschoenen

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

• Sterk aanbevolen in de openbare ruimte en winkels

• Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

• Verplicht in de scholen vanaf 15 mei 2020 voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.